Sverigedemokraterna lanserar regionpolitiskt program för Stockholms län | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Sverigedemokraterna lanserar regionpolitiskt program för Stockholms län

Sverigedemokraternas regionalpolitiska program är ett resultat av fyra års arbete i Stockholms läns landsting och är ett inriktningsprogram för kommande mandatperioden.

Programmet belyser aktuella problem och åtgärder i Stockholms läns landstings uppdrag och verkar som politisk grund i utformningen av vår regionala politik i Stockholmsregionen.

Programmet är indelat i fyra ämnesområden och berör ett flertal underpunkter:
-Hälso- och sjukvården i Stockholms län: sjukvårdpersonalens trygghet, NKS – Nya Karolinska Solna och Gamla Karolinska.
-Kollektivtrafik: en fungerande kollektivtrafik, plankare, tiggeriet, trygghet i kollektivtrafiken och färdtjänst.
-Regionalpolitik som berör bland annat byggnation, trängselskatt, infartsparkeringar, länets flygplatser och Österleden.
-Kultur: kulturen inom sjukvården och främjandet av det lokalhistoriska arvet.

Tryck här för att läsa programmet i sin helhet.   

Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta oss på 08 – 737 51 11 samt sll@sd.se