Sverigedemokraterna avgjorde viktig budgetfråga i Stockholms läns landsting | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Sverigedemokraterna avgjorde viktig budgetfråga i Stockholms läns landsting

slaccess

 

Sverigedemokraterna lyckades med sin vågmästarroll göra avgörande skillnad i vårens budgetförhandlingar i Stockholms läns landsting. Det har sedan tidigare uppmärksammats att Sverigedemokraterna tillsammans med de rödgröna stoppade Alliansens föreslagna höjning av priset på månadskort i kollektivtrafiken. Utöver detta förmådde Sverigedemokraterna också Alliansen att dra tillbaka sitt ursprungliga förslag om att ta ut en avgift på 1000 kronor för den som behöver hyra en elrullstol av landstinget. Sverigedemokraternas gruppledare Dan Kareliusson kommenterar:

– Vi har förståelse för att landstinget behöver intäkter, men vi kan i det här läget inte stödja ytterligare pålagor för vanligt folk. Sverigedemokraterna väljer istället att frigöra resurser genom bland annat smartare kollektivtrafiksatsningar som dessutom blir bättre för resenärerna, samt rationalisering av den omfattande tolkverksamheten.

– Sverigedemokraternas budget präglas av rationalitet sett exempelvis till att vi förordar flexibla busslösningar framför dyra och stelbenta spårbundna projekt. Det är också tydligt att vi motsätter oss kostnadshöjningar för vanligt folk, framförallt innan vi verkställt betydande rationaliseringar och besparingar på det invandringsrelaterade området.

Fortsättning på ovanstående text finns i vårt pressmeddelande: SDs pressmeddelande angående landstingsbudgeten