Slut på politiska experiment – en oppositionsbudget med medborgarnas bästa i fokus | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Slut på politiska experiment – en oppositionsbudget med medborgarnas bästa i fokus

I dag släpper vi vår oppositionsbudget för Region Stockholm.

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållande av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen för samhällsbygget. Vi eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande.

Sverigedemokraterna tog för första gången plats i Stockholms läns landstingsfullmäktige efter valet 2014. Med nio ledamots platser så blev Sverigedemokraterna det sjätte största partiet i fullmäktige. Efter valet 2018 förstärkte vi vår ställning med femton mandat och blev det fjärde största partiet.

Till skillnad från den etablerade sjuklövern så har Sverigedemokraterna inte stått bakom de beslut som idag har lyfts till ytan. Hit räknas skandalbygget av Nya Karolinska, konsultnotorna men även bristerna i tillgängligheten och den kraftigt försämrade arbetssituationen för vårdpersonalen. Istället syftar vi till att agera som en granskande kraft. Stockholms skattebetalares medel ska inte gå till dyra skrytprojekt och leverantörer inom den offentliga upphandlingen som tänjer på gränserna – utan istället investeras i vården och bygget av vår gemensamma region.

Region Stockholm åtnjuter stora fördelar genom att vara Sveriges huvudstadsregion vilket medför till att myndigheter, organisationer och näringslivet etablerar sig här. Detta märks inte minst på den kraftiga befolkningstillväxten där befolkningen har ökat med 485 000 personer sedan 2000 och beräknas öka med närmare 40 000 personer per år i regionen.

En befolkningsökning, där nästan hälften har bestått av ett inflyttningsnetto från utlandet i samband med migrationskrisen, kommer samtidigt att innebära en omfattande situation för regionen. Med en ökad befolkning kommer även ett ökat behov av hälso- och sjukvården såväl som utbyggnaden av kollektivtrafiken.

Sverigedemokraterna går därför fram med omfattade förslag i denna alternativa oppositionsbudget med kostnader som är väl avvägda mot ändamålet samtidigt som vi förvaltar och varsamt utvecklar vår gemensamma region.

Läs hela budgeten genom att klicka på bilden: