Skärgården ska leva året runt | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Skärgården ska leva året runt

Stockholms skärgård, från Norrtälje till Nynäshamn, är en av Sveriges vackraste och mest säregna platser. Den är helt unik, med tusentals öar, kobbar och skär – för att inte tala om dess historia.

Livet i Stockholms skärgård är i dag inte en självklarhet. Vi ser en verklighet där det blivit allt svårare att få vardagen att gå ihop för dem som lever på landsbygden och i skärgården, med höjda priser på drivmedel och sämre tillgänglighet av sjukvården och infrastrukturen.

Äldre tvingas att flytta in till fastlandet på grund av bristfällig hemtjänst och avsaknaden av särskilda boenden. Unga värjer sig från att bo kvar på grund av bristfälliga kommunikationer och en otillgänglig sjukvård.

Vår vision är att skärgården ska leva året runt, såväl vintertid som sommartid. Vi går därför fram med flera omfattande förslag för en levande skärgård.

Sjukvården ska präglas av hög tillgänglighet och snabb vård när den behövs. Vi vill därför återflytta ambulanshelikoptern från Norrtälje till Värmdö samt komplettera denna med en ambulansbåt – en typ av läkarbåt för akutuppdrag. Vi vill även återinföra tandläkarbåten ”Plomben” i modern form för en mobil tandvård på skärgårdens öar.

Trafiken ska vara snabb och enkel. Här vill vi utöka kapaciteten på de överfulla Värmdö-bussarna 433 och 434 under rusningstid, samt utveckla snabbussarna till Norrtälje. Färjebryggorna på öarna vill vi rusta upp.

Skärgårdskulturen ska bevaras och spridas. Vi vill därför utöka den regionala finansieringen till hembygdsgårdar och lokala museer för att utveckla och sprida informationen kring dessa.

Vi är beredda på att ta striden för en levande skärgård i kommunfullmäktige och i regionen!

Läs hela vårt skärgårdspolitiska program ”En levande skärgård – året runt”: