SD satsar en miljard extra på sjukvården | Sverigedemokraterna Region Stockholm

SD satsar en miljard extra på sjukvården

Sverigedemokraterna i Region Stockholm lägger fram sin skuggbudget där partiet satsar en miljard kronor extra på hälso- och sjukvården.

– Pengarna ska gå till akutsjukhusen och till att stärka primärvården, säger Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Stockholm.

 

Den extra miljard som Sverigedemokraterna skjuter till ska delas ut under en treårsperiod till hälso- och sjukvården i Stockholmregionen.

– Nu är inte läge att vara sparsam. Varje krona regionmajoriteten sparar idag kommer leda till försämrad ohälsa hos länets invånare. En sjukvård där patienter får vård snabbt och där medarbetar trivs är livsavgörande., säger Gabriel Kroon (SD).

 

För att finansiera sin satsning vill Sverigedemokraterna se högre statsbidrag från regeringen. Om bidragen uteblir anser partiet att Region Stockholm ska ta pengarna ur sin egen kassa.

– Pengar på vård och arbetsmiljö är en investering som kommer återbetalas i framtiden. En stark primärvård där alla har en fast läkarkontakt och en vårdkoordinator som förhindrar att äldre bollas runt i systemet är avgörande för bättre hälsa och lägre vårdkostnader, säger Gabriel Kroon (SD).

 

Andra satsningar i Sverigedemokraternas budget härrör bland annat till minskade kulturbidrag och en nedläggning av förlängningen av Roslagsbanan till city.

– Vi drar ner på kulturbidragen med 100 miljoner kronor årligen för att istället satsa på ungdoms-, senior- och friluftsorganisationer. Vi lägger även ner det kostsamma projektet Roslagsbanan till city för att delfinansiera Östlig förbindelse för bättre vägframkomlighet, avslutar Gabriel Kroon (SD).

 

Satsningar 2022-2024 mkr
Tillskott akutsjukhusen 525
Stärkt primärvård 375
Stärkt förebyggande vård 60
Tillskott till Kommunalförbundet Norrtälje 45
Besparingar 2022-2024
Minskat kulturbidrag 309
Minskat resultatöverskott 690
Slopa hållbarhets- och miljönämnden 6
Investeringar 2022-2031
Avsiktsförklaring om att delfinansiera östlig förbindelse
Slopa utbyggnad av Roslagsbanan till City
Utreda elektrifierade skärgårdsbåtar
Utreda ny vagnpark till Saltsjöbanan
Utreda förlängning av Roslagsbanan till Rimbo

 

Ta del av hela budgeten genom att klicka på den nedan! 👇

 

Gabriel Kroon (SD). Gruppledare i Region Stockholm.