SD: MP:s agenda är att stoppa Förbifarten | Sverigedemokraterna Region Stockholm

SD: MP:s agenda är att stoppa Förbifarten

Miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Erikssons (MP) krav på att pausa bygget av Förbifart Stockholm tills utredning om miljökonsekvenser färdigställs, kritiseras av Sverigedemokraterna i Region Stockholm.

– Miljöpartiets spekulationer kring vad som är gynnsammast för miljön och inte riskerar försena Förbifarten avsevärt och bekosta skattebetalarna ytterligare miljarder kronor, säger Msciwoj Swigon (SD), trafikpolitiskt ansvarig i Region Stockholm.

 

Trafikverket använder det kemiska tätningsmedlet polyuretan för att stoppa det grundvattenläckage som uppstått under den pågående byggnationen av Förbifart Stockholm under Grimstaskogen. Miljöpartiet menar att det finns potentiella miljörisker med användandet av polyuretan som måste utredas under ett byggstopp, medan Sverigedemokraterna menar att det finns mer att förlora på ett stopp av byggnationen.

 

– Vi kan enas med Tomas Eriksson om att det är långt ifrån bra att grundvatten läcker ur tunnlarna. Därför gör vi bäst i att lämna åtgärdandet åt experterna som just nu inte ser skäl till byggstopp med det valda tätningsmedlet, säger Msciwoj Swigon (SD).

 

Vidare menar Sverigedemokraterna att det snarare rör sig om en strikt ideologisk fråga bakom Miljöpartiets utspel.

 

– Miljöpartiets agenda är att hindra utbyggandet av vår infrastruktur, det går de till och med till val på. Moderaterna i både Stockholms stad och i regionen har redan lagt löftet om Östlig förbindelse på hyllan till förmån för Miljöpartiet. Är Förbifarten näst på tur?, avslutar Msciwoj Swigon (SD).