SD: låt ordningsvakter bötfälla plankare | Sverigedemokraterna Region Stockholm

SD: låt ordningsvakter bötfälla plankare

Antalet plankare i kollektivtrafiken har ökat kraftigt sedan coronapandemin och bortfallet i biljettintäkter kan räknas till miljarder kronor.
– Det handlar om resurser som stjäls ifrån hårt arbetande skattebetalare och från de som gör rätt för sig genom att betala för resan, säger Msciwoj Swigon (SD), trafikansvarig i Region Stockholm.

I dagsläget genomförs biljettkontroller endast av biljettkontrollanter. Sverigedemokraterna i Region Stockholm har i en skrivelse till Trafikförvaltningen lyft frågan om möjligheten för ordningsvakter inom kollektivtrafiken att ges ytterligare befogenheter för att kunna säkerställa om resande har giltig biljett och om inte, bötfälla dem.

I ett svar till skrivelsen ansåg Trafikförvaltningen inte att ordningsvakter skulle ha möjlighet att bötfälla plankare. Ett ställningsantagande som nu har ändrats efter att SL själva utlyst att de vill se utökade befogenheter för ordningsvakterna.

Sverigedemokraterna ställer sig positiva till Trafikförvaltningens ändrade linje men menar samtidigt att åtgärden inte kommer vara tillräcklig på egen hand.

– För att stävja den negativa utvecklingen är det här en god början, men ännu mer behöver göras. Vi vill även se att biljettkontroller taktiskt riktas mot områden med större andel plankare, att ordningsvakter ges rätt att använda spotthuva, OC-spray och fotfängsel och att tilläggsavgifterna för plankning höjs, säger Msciwoj Swigon (SD).

Msciwoj Swigon (SD), trafikansvarig och vice gruppledare, Region Stockholm.