SD kräver nya sjukhusstyrelser efter förlossningskrisen | Sverigedemokraterna Region Stockholm

SD kräver nya sjukhusstyrelser efter förlossningskrisen

Förlossningskrisen där ett stort antal enhetschefer och barnmorskor valt att säga upp sig på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus i protest mot den bristande arbetsmiljön, fortsätter med hot om fler massuppsägningar. Sverigedemokraterna i Region Stockholm kräver nu att den blågröna majoriteten tar ansvar:

– Krisen i förlossningsvården har skett eftersom ledande politiker tappat insynen i akutsjukhusens verksamhet. Trots att akutsjukhusen är våra viktigaste vårdgivare, saknas politisk insyn eller politisk representation i deras styrelser, säger Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna Region Stockholm.

Södersjukhuset och Danderyds sjukhus är båda aktiebolag som ägs av Region Stockholm. Under regionfullmäktige utser politikerna sjukhusstyrelsen, som därefter fattar övergripande beslut och utser VD för sjukhuset. Sedan 2016 har Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Danderyds sjukhus samma styrelse.

Sverigedemokraterna i Stockholm kräver nu efter förlossningskrisen att antalet styrelseproffs som regionen tillsätter minskas. Istället vill Sverigedemokraterna se att akutsjukhusens styrelse utgörs av regionpolitiker från samtliga partier samt fler representanter från vårdprofessionen.

– Regionpolitiker har det yttersta ansvaret för förlossningskrisen. Den blågröna majoriteten har medvetet skapat sjukhusstyrelser utan politiskt ansvar att ducka bakom. Akutsjukhusens styrelse bör bestå av regionpolitiker från samtliga partier samt vårdproffesionen. Då kan ansvar utkrävas på riktigt, säger Gabriel Kroon (SD).

Gabriel Kroon, gruppledare, Sverigedemokraterna Region Stockholm.