SD kräver krisutredning av färdtjänsten | Sverigedemokraterna Region Stockholm

SD kräver krisutredning av färdtjänsten

Åtta av tio med relation till färdtjänsten är missnöjda och otryggheten bland unga och kvinnliga resenärer är stor. Ny undersökning visar att missnöjet och otryggheten i färdtjänsten är mycket större än Region Stockholm tidigare trott.

– Vi har krävt en krisutredning av Färdtjänstnämnden. Man kan inte bortprioritera färdtjänsten konsekvensfritt i all oändlighet, säger Roland Johansson, färdtjänstansvarig för Sverigedemokraterna i Region Stockholm.

En ny nationell demoskopundersökning om färdtjänsten utfördes av persontransportföretaget Samtrans AB mellan 21 maj till 22 juni i år. Över 1 000 personer intervjuades som antingen reser med färdtjänst eller som är närstående till någon som reser med färdtjänst. Frågorna berörde främst trygghet och kundnöjdhet.

Av de tillfrågade var det enbart två av tio som svarade att de var nöjda med färdtjänsten. Förseningar, dåligt bemötande och låga kunskaper inom särskilda behov för den resande uppgavs som orsaker bakom missnöjet. Strax under hälften uppgav att de känt sig otrygga i färdtjänstbilen, där bristande trafiksäkerhet och dåligt bemötande var vanliga svar på varför. Unga kvinnor i Stockholmsregionen som utnyttjar färdtjänst var den grupp som upplevde sig som allra otryggast, där endast 37 % av kvinnorna känner sig fullt trygga när de reser med färdtjänst.

– En klar majoritet av de som känner sig otrygga i färdtjänsten tror att ett fritt val av leverantör kan stävja otryggheten. Vi har försökt driva frågan och visat på hur ett sådant fritt val kan genomföras i praktiken. Resurserna finns, men inte det politiska gehöret, säger Roland Johansson (SD).

Samtidigt som Sverigedemokraterna anser att ett fritt val av färdtjänstleverantör är en viktig pusselbit för att öka resenärernas trygghet och nöjdhet, menar partiet att det är långt ifrån tillräckligt.

– Färdtjänsten behöver en total reformering. Utöver det fria valet måste kraven på utbildning, språkkunskaper och vad som är en acceptabel körning höjas hos färdtjänstutövarna, avslutar Roland Johansson (SD).

Roland Johansson (SD), färdtjänstansvarig i Region Stockholm.