SD: Antalet fall av TBC har ökat | Sverigedemokraterna Region Stockholm

SD: Antalet fall av TBC har ökat

SLUTREPLIK | NYANLÄNDA

Göran Günther och Heidi Stensmyren skriver i en replik på vår debattartikel om obligatoriska hälsokontroller för invandrare att det är grundlöst och oansvarigt att insinuera att flyktingar orsakar smittspridning. Vi insinuerar inte detta – vår artikel och våra förslag om hälsoundersökningar grundas i en vilja att bemöta det folkhälsoproblem som det ökande antalet fall av TBC innebär vilket Folkhälsoinstitutet visar på i sin rapport. Länk till denna rapport/källan: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/tuberkulos/

Att läkare avfärdar Folkhälsoinstitutets rapport om ökande antal fall av TBC är djupt beklagligt för att inte säga uppseendeväckande. Vi i SD hyser däremot stor respekt för att myndigheternas experter ger oss korrekta fakta.

Det är positivt att Günther och Stensmyren lyfter fram att det finns en god organisation för hälsoundersökningar. Problemet kvarstår dock att det är alltför få, endast drygt 50 procent, som genomgår dessa hälsoundersökningar. Hur ska vi kunna hindra smitta och hjälpa människor som inte ens själva vet om att de är smittade?

Det är just för att vi vill hjälpa dessa människor som vi vill införa obligatoriska hälsoundersökningar. En positiv bieffekt blir att vi också hindrar fortsatt spridning.

Per Ramhorn (SD)

riksdagsledamot och talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor

Per Carlberg (SD)

vice gruppledare, Stockholms läns landsting

Lotta Nordfeldt (SD)

ledamot, Stockholms läns landsting