Patientdata kan läcka till Kina | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Patientdata kan läcka till Kina

Martin Lindman, VD för Doktor.se, påstår i tidningen Mitt i att Sverigedemokraternas kritik om att svensk patientdata kan komma att användas för den kinesiska statens intresse är obefogad. Enligt honom utgör den svenska sekretesslagstiftningen i kombination med den mindre ägarandel som den kinesiska IT-investmentjätten Tencent står för, ett fullgott och betryggande skydd.

Även om vi utgår ifrån och tror att Doktor.se följer svenska patientdatalagen, är det uppenbart att den kinesiska statens aggressiva internationella expansion sker genom investmentbolag som lyder under kommunistregimen och dess lagstiftning.

Kinas högsta ledare XI Jinping har tydligt uttryckt att just data är den femte produktionsfaktorn, och att den som kontrollerar data har överhanden. Med den statliga visionen i perspektiv så formas kinesiska investmentbolag, som Tencents, framtidsvisioner. Samtidigt har den kinesiska staten i allt högre utsträckning reglerat investment- och IT-bolag, så de följer kinas utrikespolitiska intressen.

Vilka kreativa inslag av krossförsäljning, ökat ägande eller andra åtgärder som kan ske för att ta del av värdefull svenska patientdata låter vi vara osagt.

Det vi däremot uppmanar är ypperlig försiktighet för att släppa in aggressiva utomeuropeiska intressen, i en så pass samhällskritisk funktion som patientdata. Det borde även Doktor.se, vara måna om.

Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Stockholm.