Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 5

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Vi söker dig som brinner för politik och sjukvård!

  Av Madison den 4 februari 2020
  0

  Till vårt kansli söker vi en tjänsteperson med ansvar för att utveckla vår regionala sjukvårdspolitik i nära samarbete med vår gruppledare Gabriel Kroon.

  Dina arbetsuppgifter innebär att utreda ställningstaganden till dagliga ärenden i hälso- och sjukvårdsnämnden samt därtill angränsade sjukvårdspolitiska organ. Det innebär även att utveckla sjukvårdspolitik och långsiktiga visioner med allt från primärvård till sjukhusvård. Du förväntas därtill bistå med politisk kommunikation genom debattartiklar samt ge förslag på utspel vid aktuella händelser.

  I tjänsten förväntas du lägga större delen av din tid på inläsning och utforskning av relevanta textunderlag och därtill medverka vid externa verksamhetsbesök. Du har mycket goda kunskaper i svensk skrift och vara en effektiv läsare.

  För att passa för tjänsten bör du ha:

  • Studieerfarenhet
  • Sympatier för oss och våra värderingar
  • Intresse för att jobba med sjukvårdsfrågor
  • Akademiskt sinne med intresse för att sätta dig in i nya ämnesområden
  • Kunskap om dagens medielandskap och kompetens inom nyhetsvärdering
  • Engagerad, initiativtagande och arbetshungrig

  Vi erbjuder dig:

  • En kreativ och stimulerande arbetsmiljö
  • Möjlighet att påverka den regionala och nationella sjukvården
  • Karriärutveckling inom Region Stockholms samt i partiets olika organ

  Fasta kontorstider 09.00–17.00. Tjänsten som politisk sekreterare utgår på 50 % och 100 %. Lönesättning är individuell. Tjänsten som politisk sekreterare regleras av KL och ger rätt till tjänsteledighet från ordinarie arbete.

  Ansökan i form av CV och personligt brev mejlas till gabriel.kroon@sll.se.

 • Slutköat! – Sverigedemokraternas förslag till budget 2020

  Av Madison den 22 oktober 2019
  0

  Sjukvårdsköer, bilköer och bostadsköer, beskriv Region Stockholm med ett ord och det hade varit ”köer”. I oktober 2019 väntade 11 000 personer på en livsavgörande operation varav 2 600 hade väntat längre än den lagstadgade 90-dagarsgarantin. Bilande stockholmare spenderade i genomsnitt 30 minuter per dag i bilköer, eller hela 15 dygn per år. 630 000 personer stod i bostadskön, med den genomsnittliga kötiden tio år. Svenskarna är förvisso internationellt beryktade för att vara det köandet folket, men det är nog nu. Köerna har växt okontrollerat inom vår region – nu är det dags att avskaffa dem. Stockholm ska bli den köfria regionen!

  I vårt budgetförslag för Region Stockholm 2020 går vi fram med en omfattande politik som säkerställer tillgänglighet i sjukvården, framkomlighet i trafiken och möjlighet på bostadsmarknaden – det är slutköat!

  Läs vår budget här! 👇

 • Skärgården ska leva året runt

  Av Madison den 19 juni 2019
  0

  Stockholms skärgård, från Norrtälje till Nynäshamn, är en av Sveriges vackraste och mest säregna platser. Den är helt unik, med tusentals öar, kobbar och skär – för att inte tala om dess historia.

  Livet i Stockholms skärgård är i dag inte en självklarhet. Vi ser en verklighet där det blivit allt svårare att få vardagen att gå ihop för dem som lever på landsbygden och i skärgården, med höjda priser på drivmedel och sämre tillgänglighet av sjukvården och infrastrukturen.

  Äldre tvingas att flytta in till fastlandet på grund av bristfällig hemtjänst och avsaknaden av särskilda boenden. Unga värjer sig från att bo kvar på grund av bristfälliga kommunikationer och en otillgänglig sjukvård.

  Vår vision är att skärgården ska leva året runt, såväl vintertid som sommartid. Vi går därför fram med flera omfattande förslag för en levande skärgård.

  Sjukvården ska präglas av hög tillgänglighet och snabb vård när den behövs. Vi vill därför återflytta ambulanshelikoptern från Norrtälje till Värmdö samt komplettera denna med en ambulansbåt – en typ av läkarbåt för akutuppdrag. Vi vill även återinföra tandläkarbåten ”Plomben” i modern form för en mobil tandvård på skärgårdens öar.

  Trafiken ska vara snabb och enkel. Här vill vi utöka kapaciteten på de överfulla Värmdö-bussarna 433 och 434 under rusningstid, samt utveckla snabbussarna till Norrtälje. Färjebryggorna på öarna vill vi rusta upp.

  Skärgårdskulturen ska bevaras och spridas. Vi vill därför utöka den regionala finansieringen till hembygdsgårdar och lokala museer för att utveckla och sprida informationen kring dessa.

  Vi är beredda på att ta striden för en levande skärgård i kommunfullmäktige och i regionen!

  Läs hela vårt skärgårdspolitiska program ”En levande skärgård – året runt”:

 • Slut på politiska experiment – en oppositionsbudget med medborgarnas bästa i fokus

  Av Madison den 27 november 2018
  0

  I dag släpper vi vår oppositionsbudget för Region Stockholm.

  Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållande av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen för samhällsbygget. Vi eftersträvar ett försiktigt framåtskridande som baseras på varsamhet, eftertanke och långsiktigt ansvarstagande.

  Sverigedemokraterna tog för första gången plats i Stockholms läns landstingsfullmäktige efter valet 2014. Med nio ledamots platser så blev Sverigedemokraterna det sjätte största partiet i fullmäktige. Efter valet 2018 förstärkte vi vår ställning med femton mandat och blev det fjärde största partiet.

  Till skillnad från den etablerade sjuklövern så har Sverigedemokraterna inte stått bakom de beslut som idag har lyfts till ytan. Hit räknas skandalbygget av Nya Karolinska, konsultnotorna men även bristerna i tillgängligheten och den kraftigt försämrade arbetssituationen för vårdpersonalen. Istället syftar vi till att agera som en granskande kraft. Stockholms skattebetalares medel ska inte gå till dyra skrytprojekt och leverantörer inom den offentliga upphandlingen som tänjer på gränserna – utan istället investeras i vården och bygget av vår gemensamma region.

  Region Stockholm åtnjuter stora fördelar genom att vara Sveriges huvudstadsregion vilket medför till att myndigheter, organisationer och näringslivet etablerar sig här. Detta märks inte minst på den kraftiga befolkningstillväxten där befolkningen har ökat med 485 000 personer sedan 2000 och beräknas öka med närmare 40 000 personer per år i regionen.

  En befolkningsökning, där nästan hälften har bestått av ett inflyttningsnetto från utlandet i samband med migrationskrisen, kommer samtidigt att innebära en omfattande situation för regionen. Med en ökad befolkning kommer även ett ökat behov av hälso- och sjukvården såväl som utbyggnaden av kollektivtrafiken.

  Sverigedemokraterna går därför fram med omfattade förslag i denna alternativa oppositionsbudget med kostnader som är väl avvägda mot ändamålet samtidigt som vi förvaltar och varsamt utvecklar vår gemensamma region.

  Läs hela budgeten genom att klicka på bilden:

 • Jobba hos oss

  Av leonidyurkovskiy den 30 oktober 2018
  0

  Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting söker politiska sekreterare inom:

  1. Hälso- och Sjukvård
  2. Trafik och Regionalplanering

   

  I rollen som politisk sekreterare ingår att:

  • delta i arbetet med att formulera politiska ståndpunkter och program samt budget.
  • ta fram underlag inför debatter, möten, medieutspel och svar till medborgare.
  • arbeta med omvärldsbevakning och kontakter med tjänstepersoner inom berörda förvaltningar.
  • vara allmänt behjälplig till landstingsfullmäktigegruppen.

   

  Vi söker dig följande kunskaper och färdigheter:

  • Akademisk utbildning eller motsvarande i relevant sakområde.
  • Skicklig skribent med god vana av skriftlig kommunikation.
  • Prestigelös, adaptiv och beredd att ibland arbeta på obekväm arbetstid.
  • arbetsflexibilitet med möjlighet att ibland arbeta på kvällar och helger.

   

  Anställningstid: tidsbegränsad till utgången av 2022 i enlighet med kommunallagen.

  Anställningsgrad: 100%, 50% eller enligt ök.

  Individuell lönesättning.

   

  En politisk sekreterare har rätt till tjänstledighet från sin ordinarie anställning.

  Din ansökan skickar du till gabriel.kroon@sll.se

  Frågor besvaras av Gabriel Kroon per e-post enligt ovan.