Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 22

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Verksamhetsbesök Berga Naturbruksgymnasium

  Av henrikmellstrom den 16 april 2015
  0

  IMG_1835 IMG_1839

  Den 30:e mars besökte SD landstingsdelegation Berga Naturbruksgymnasium, den enda skolan i landstingets regi. Vår grupp bestod av Dan Kareliusson (gruppledare), Per Carlberg (vice gruppledare), Henrik Mellström (pol.sek.) och Fredrik Lindahl (kommunsamordnare).

  Ett mycket intressant besök där vi fick ta del av rektorn och ledningens planer för det framtida Berga men också de problem som finns, mest akut är den hårt nedgångna ladugården från 1800-talet.

  Ett stort tack till rektor, personal och elever på Berga som tog sig tid att visa oss runt samt berätta för oss om sin vardag på skolan och deras visioner inför morgondagen. Besök gärna deras hemsida och läs mer om skolan: http://bergagymnasium.se/

  Lördag 31 maj & Söndag 1 juni, kl 10.00 – 15.00 är det Bergadagarna, ett ypperligt tillfälle att på ett roligt sätt stifta bekantskap med skolan.

 • Besök Region Skåne 18-19/3

  Av henrikmellstrom den 16 april 2015
  0

  IMG_1843

  Den 18:e och 19:e mars åkte en delegation från SD Stockholms läns landstingsgrupp ned för ett besök hos våra partivänner i Region Skåne.

  Detta för att få en inblick i hur de byggt upp sin organisation med tanke på att SD i Skåne suttit i regionfullmäktige flera mandatperioder nu. Vidare fick vi tillfälle att genom verksamhetsbesök studera Barnkardiologen på SUS (Skånes Universitets Sjukhus) samt den Mobila röntgen som även den utgår från SUS. Slutligen fick vi också möjlighet att fördjupa oss i den s.k. ”superbussen” som kan vara av intresse för vår egen lokaltrafik här i Stockholm.

  Stort tack till Patrik Jönsson, Lars-Johan Hallgren och Mats Erlandsson för ert varma mottagande. Även ett stort tack till all personal i Region Skåne som tog sig tid att guida och delge oss sina erfarenheter.

 • SKLs valkongress 2015

  Av fredrik.lindahl den 14 april 2015
  0

  SKL gruppen

  Den 24:e mars höll Sveriges kommuner och landsting, SKL, valkongress tillsammans med totalt 451 ombud från hela Sverige. Sverigedemokraterna som kraftigt gick framåt i valet 2014 fick totalt 37 stycken ombud, varav SD i Stockholms län fick 6 st ombud av dessa. Till SKL:s styrelse valde kongressen in Sverigedemokraternas Michael Rosenberg (Helsingborgs stad) som ordinarie tillsammans med sin ersättare Jenny Nordahl (Landstinget Dalarna)

  skl länet 2

  Per Carlberg, Fredrik Lindahl, Dan Kareliusson (SD Stockholms län/stad)

 • Interpellation av Ulf Landström angående säkerheten för ståendes busspassagerare.

  Av hakanborg den 3 mars 2015
  0

  Interpellation av Ulf Landström (SD) till Kristoffer Tamsons (M) om säkerhet och risker för stående busspassagerare.

   

  Numera gäller att alla bilpassagerare enligt lag ska ha säkerhetsbälte. Även en del bussar har numer säkerhetsbälte. Vissa förare uppmanar sina passagerare att använda dessa.

  När det gäller ståendes busspassagerare förefaller det tekniskt sett svårt att ordna skydd. Därför vill jag ställa följande fråga för att få ett grepp om vilka risker dessa utsätts för.

  -Finns det några studier eller liknande när det gäller riskerna för stående busspassagerare och vilket är det förväntade skadeutfallet om en buss kör av motorvägen 90 km/h bland stående busspassagerare?
  -Vilken policy gäller idag för SL:s bussar för stående passagerare samt hur är försäkringsskyddet utformat dessa?
  -Vilka åtgärder är Alliansen beredda att vidta för att höja säkerheten för de stående busspassagerarna?

  Ulf Landström

  Landstingsledamot Stockholms läns landsting

  Stockholm den 2015-02-25

   

   

 • Motion av Per Carlberg m.fl. om införskaffande av s.k. Jumbolans

  Av henrikmellstrom den 19 februari 2015
  0

  Motion av Per Carlberg m.fl. om införskaffande av s.k. Jumbolans.

  Sjuktransporterna mellan sjukhusen inom Stockholms län sker i landstingets regi vilket kräver att ett flertal av landstingets ambulanser och personalresurser avsätts för denna uppgift.

  I andra landsting, som exempelvis Västra Götaland, har man införskaffat så kallade Jumbolanser som ett led i att effektivisera transporterna mellan ett flertal sjukhus i de aktuella upptagningsområdena. Detta ger ett antal positiva effekter såsom att ett antal ambulanser kan kopplas bort från transporter mellan sjukhus/vårdinrättningar och istället användas till akuta ärenden. Vidare är det också miljömässigt fördelaktigare på grund av färre antal transporter och det innebär också ett billigare alternativ än taxi och ambulans.

  De jumbolanser som idag används i Västra Götaland, har 32 platser för sittande, 3 platser för liggande samt mellan 3-6 platser för rullstolsbundna.

  En jumbolans har också fördel i och med att den kan användas till annat än endast sjuktransporter; exempelvis som en rullande röntgen eller blodbuss. Andra alternativa användningsområden är som en mobil vårdcentral för att minska trycket på akutmottagningarna och därmed underlätta för äldre och barnfamiljer som då slipper arrangera transport till vårdinrättningar. Jumbolansen skulle även fungera som en värdefull resurs vid katastrofsituationer.

  Med den bakgrunden föreslår vi

  att

  Hälso- och Sjukvårdsnämnden utreder möjligheten att införskaffa så kallade Jumbolanser till Stockholms läns landsting.

  Stockholm den 17 februari 2015

  Per Carlberg SD                          Dan Kareliusson SD                   Fredrik Lindahl SD