Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 2

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Bilprogrammet

  Blågröna budgeten är ett varselbesked till sjukvården

  Av redaktion den 5 oktober 2021
  0

  Den blågörna majoriteten i Region Stockholm presenterade idag regionbudgeten för 2022. Sverigedemokraterna är mest kritiska mot att akutsjukhusen kan tvingas gå med effektiviseringskrav, och varnar för att över 300 tjänster inom sjukvården kan komma att varslas.

   

  – För lite pengar tillförs till sjukvården, och som läget ser ut idag kommer över 300 tjänster att varslas i sjukvården, samtidigt som sjukhusen går med över 600 miljoner kronor i underskott. Den blågröna budgeten är ett varselbesked till sjukvården, säger gruppledare Gabriel Kroon (SD i Region Stockholm.

   

  Sverigedemokraterna vill istället se slopade krav på effektiviseringar på sjukhusen och satsa mer på husläkarmottagningarna, med målet att alla invånare i länet ska få en fast läkare och en vårdkoordinator.

   

  – Samma personal som har slitit ut sig till gränsen på utmattning under pandemin, kommer framöver att behöva varslas. Det behövs mer pengar till sjukvården för att undvika varsel och kostnadsbesparingar, inte kulturbidrag till tveksamma organisationer, säger Gabriel Kroon (SD).

  Gabriel Kroon (SD). Gruppledare i Region Stockholm.

 • Bilprogrammet

  Vårdskulden kan lösas med operationer utomlands

  Av redaktion den 4 oktober 2021
  0

  Den blågröna majoriteten i Region Stockholm vill tillföra ytterligare en halv miljard kronor för att beta av vårdskulden under ett års tid. Enligt förslaget ska sjukvården arbeta uppsökande, och ge vård både nationellt och regionalt. Men Sverigedemokraterna säger att de vill gå längre och föreslår att operationer köps utomlands.

   

  – Varje dag en patient väntar på operation riskerar hälsas att försämras. Regionens vårdpersonal är redan kraftigt utmattad efter pandemin, de kan inte förväntas att jobba snabbare för att minska vårdskulden. Vi behöver köpa operationer och ingrepp internationellt, främst i våra nordiska grannländer, säger gruppledare Gabriel Kroon (SD) i Region Stockholm.


  Gabriel Kroon (SD), gruppledare i Region Stockholm.

 • Patientdata kan läcka till Kina

  Av redaktion den 20 september 2021
  0

  Martin Lindman, VD för Doktor.se, påstår i tidningen Mitt i att Sverigedemokraternas kritik om att svensk patientdata kan komma att användas för den kinesiska statens intresse är obefogad. Enligt honom utgör den svenska sekretesslagstiftningen i kombination med den mindre ägarandel som den kinesiska IT-investmentjätten Tencent står för, ett fullgott och betryggande skydd.

  Även om vi utgår ifrån och tror att Doktor.se följer svenska patientdatalagen, är det uppenbart att den kinesiska statens aggressiva internationella expansion sker genom investmentbolag som lyder under kommunistregimen och dess lagstiftning.

  Kinas högsta ledare XI Jinping har tydligt uttryckt att just data är den femte produktionsfaktorn, och att den som kontrollerar data har överhanden. Med den statliga visionen i perspektiv så formas kinesiska investmentbolag, som Tencents, framtidsvisioner. Samtidigt har den kinesiska staten i allt högre utsträckning reglerat investment- och IT-bolag, så de följer kinas utrikespolitiska intressen.

  Vilka kreativa inslag av krossförsäljning, ökat ägande eller andra åtgärder som kan ske för att ta del av värdefull svenska patientdata låter vi vara osagt.

  Det vi däremot uppmanar är ypperlig försiktighet för att släppa in aggressiva utomeuropeiska intressen, i en så pass samhällskritisk funktion som patientdata. Det borde även Doktor.se, vara måna om.

  Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Stockholm.

 • SD: MP:s agenda är att stoppa Förbifarten

  Av redaktion den 9 september 2021
  0

  Miljö- och kollektivtrafikregionrådet Tomas Erikssons (MP) krav på att pausa bygget av Förbifart Stockholm tills utredning om miljökonsekvenser färdigställs, kritiseras av Sverigedemokraterna i Region Stockholm.

  – Miljöpartiets spekulationer kring vad som är gynnsammast för miljön och inte riskerar försena Förbifarten avsevärt och bekosta skattebetalarna ytterligare miljarder kronor, säger Msciwoj Swigon (SD), trafikpolitiskt ansvarig i Region Stockholm.

   

  Trafikverket använder det kemiska tätningsmedlet polyuretan för att stoppa det grundvattenläckage som uppstått under den pågående byggnationen av Förbifart Stockholm under Grimstaskogen. Miljöpartiet menar att det finns potentiella miljörisker med användandet av polyuretan som måste utredas under ett byggstopp, medan Sverigedemokraterna menar att det finns mer att förlora på ett stopp av byggnationen.

   

  – Vi kan enas med Tomas Eriksson om att det är långt ifrån bra att grundvatten läcker ur tunnlarna. Därför gör vi bäst i att lämna åtgärdandet åt experterna som just nu inte ser skäl till byggstopp med det valda tätningsmedlet, säger Msciwoj Swigon (SD).

   

  Vidare menar Sverigedemokraterna att det snarare rör sig om en strikt ideologisk fråga bakom Miljöpartiets utspel.

   

  – Miljöpartiets agenda är att hindra utbyggandet av vår infrastruktur, det går de till och med till val på. Moderaterna i både Stockholms stad och i regionen har redan lagt löftet om Östlig förbindelse på hyllan till förmån för Miljöpartiet. Är Förbifarten näst på tur?, avslutar Msciwoj Swigon (SD).

 • SD: låt ordningsvakter bötfälla plankare

  Av redaktion den 31 augusti 2021
  0

  Antalet plankare i kollektivtrafiken har ökat kraftigt sedan coronapandemin och bortfallet i biljettintäkter kan räknas till miljarder kronor.
  – Det handlar om resurser som stjäls ifrån hårt arbetande skattebetalare och från de som gör rätt för sig genom att betala för resan, säger Msciwoj Swigon (SD), trafikansvarig i Region Stockholm.

  I dagsläget genomförs biljettkontroller endast av biljettkontrollanter. Sverigedemokraterna i Region Stockholm har i en skrivelse till Trafikförvaltningen lyft frågan om möjligheten för ordningsvakter inom kollektivtrafiken att ges ytterligare befogenheter för att kunna säkerställa om resande har giltig biljett och om inte, bötfälla dem.

  I ett svar till skrivelsen ansåg Trafikförvaltningen inte att ordningsvakter skulle ha möjlighet att bötfälla plankare. Ett ställningsantagande som nu har ändrats efter att SL själva utlyst att de vill se utökade befogenheter för ordningsvakterna.

  Sverigedemokraterna ställer sig positiva till Trafikförvaltningens ändrade linje men menar samtidigt att åtgärden inte kommer vara tillräcklig på egen hand.

  – För att stävja den negativa utvecklingen är det här en god början, men ännu mer behöver göras. Vi vill även se att biljettkontroller taktiskt riktas mot områden med större andel plankare, att ordningsvakter ges rätt att använda spotthuva, OC-spray och fotfängsel och att tilläggsavgifterna för plankning höjs, säger Msciwoj Swigon (SD).

  Msciwoj Swigon (SD), trafikansvarig och vice gruppledare, Region Stockholm.