Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 17

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Fråga av Dan Kareliusson (SD) till Fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist(M): Tjänstemannautredning Sabbatsberg

  Av fredrik.lindahl den 19 maj 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting                                  

  Enkel fråga 2016-05-17

  Fråga av Dan Kareliusson (SD) till Fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist(M):

  Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vård- och omsorgsföretag och driver bland annat i Stockholms län Sabbatsbergs sjukhus med inriktning på specialistvård.

  Aleris är redo att investera stort i verksamheten. Problemet är att dom kan inte påbörja investeringarna eftersom Aleris inte fått någon som helst respons från Stockholms läns landsting om landstingets avsikter med Sabbatsbergs sjukhus och villkoren för en eventuell upprustning och utökning av verksamheten.

  Enligt uppgifter jag erhållit ska det pågå en tjänstemannautredning om Sabbatsberg.

  Med anledning av ovanstående frågar jag Paul Lindquist:

  Stämmer det att det pågår en tjänstemannautredning angående Sabbatsberg? Om, ja, hur långt har i så fall denna utredning kommit?

  Stockholm 17 maj 2016

  Dan Kareliusson

 • Fråga av Dan Kareliusson (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L): Subventionering av tandvård för fattigpensionärer

  Av fredrik.lindahl den 19 maj 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting                                  

  Enkel fråga 2016-05-17

   Fråga av Dan Kareliusson (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L):

  Sveriges låginkomstpensionärer har hela sina arbetsföra liv arbetat med målsättningen att alla ska kunna leva ett värdigt liv i god ekonomisk trygghet.

  Många av dessa svenska pensionärer är kvinnor som vårdade familjen, var hemmaarbetande och tog hand om barnen. Denna, för samhället så viktiga insats, har inte värderats på samma sätt som arbete utanför hemmet. Därav har följt en lägsta pension som dessutom inte har fått en nödvändig uppräkning motsvarande prisstegringar i samhället.

  Vi vet genom personliga samtal, möten och medierapporteringar att många svenska låginkomstpensionärer lever på marginalen. En följdverkan av detta är bland annat att många låginkomstpensionärer inte har råd att upprätthålla en godtagbar tandhälsa.

  Sverigedemokraternas förslag som dramatiskt skulle förbättra denna situation är att även våra svenska låginkomstpensionärer får samma rätt som papperslösa att för 50 kronor få nödvändig tandvård.

  Med anledning av ovanstående frågar jag Anna Starbrink:

  Kommer landstingsrådet arbeta för att Stockholms läns landsting som det första landstinget i Sverige subventionerar de svenska låginkomstpensionärerna på samma vis som statens subventionerar papperslösa?

  Stockholm 17 maj 2016

  Dan Kareliusson

 • Interpellation av Henrik Vinge (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) om hennes påstående att invandringen är ekonomiskt lönsam för Stockholms läns landsting.

  Av fredrik.lindahl den 11 maj 2016
  0

  Interpellation av Henrik Vinge (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink om hennes påstående att invandringen är ekonomiskt lönsam för Stockholms läns landsting.

  Inom sjukvården i Stockholms läns landsting arbetar många fantastiska människor, invandrare och svenskar som varje dag anstränger sig för att vi som bor här ska kunna få hjälp, vård och stöd när vi blir sjuka. Vi känner tacksamhet och respekt inför dessa människor.

  Den 20 maj 2014 publicerade hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink ett blogginlägg[1] där hon påstår att invandringen har varit ekonomiskt gynnsam för vården i Stockholms läns landsting. I inlägget återfinns bland annat följande passage: ”Ibland påstås det att vi inte har råd att ta emot flyktingar och invandrare. Jag skulle vilja säga tvärtom. Vi har inte råd att sluta oss mot omvärlden.”

  De senaste decenniernas mycket omfattande invandring har inneburit oerhörda påfrestningar för det svenska samhället. Som enskild satsning utgör den en kostnad som saknar motstycke. Trycket på välfärdsutövare och myndigheter är i många fall ohållbart. I samband med flyktingkrisen har framträtt en tydlig riksdagsmajoritet som oroar sig bland annat för detta och som en följd av delvis nya insikter verkar för att kraftigt minska antalet invandrare till Sverige.

  Mot bakgrund av allt detta framstår Anna Starbrinks uttalande som sensationellt.

  I samband med att hon beskrev massinvandringen som ekonomiskt lönsam framförde hälso- och sjukvårdslandstingsrådet uppgifter om att 25 % av de anställda inom sjukvården i Stockholms läns landsting har utländsk bakgrund. I blogginlägget leds man till att uppfatta detta som faktorn bakom det påstådda ekonomiska överskottet. Om siffran 25 % är korrekt tyder den emellertid på en tydlig underrepresentation emedan 35 % av personer i arbetsför ålder bosatta i Stockholms län enligt Statistiska centralbyrån har utländsk bakgrund.

  Färre än 6 av 10 utlandsfödda förvärvsarbetar. De som gör det har i genomsnitt drygt 40 % lägre inkomster än svenskfödda. Forskning pekar mot att den invandrade delen av befolkningen har för låg skattekraft för att bära de egna kostnaderna.[2]

  Jag vill be hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink redogöra för vilket underlag hon har för sitt påstående att vården i Stockholms läns landsting har gynnats ekonomiskt av invandringen till Sverige.

  Stockholm 16 februari 2016

  Henrik Vinge

  [1] http://annastarbrink.se/utan-invandrare-stannar-varden-2/
  [2] http://www.tino.us/2014/08/invandrares-inkomster-fran-arbete-och-foretagande-ar-41-procent-lagre-an-infoddas/

 • Fråga av Dan Kareliusson (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

  Av fredrik.lindahl den 17 mars 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting                                     Enkel fråga 2016-03-15

   

  Fråga av Dan Kareliusson (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

  Trafiklandstingsrådet Tamsons har i medier meddelat att han vill se en inventering av alla kommunala naturreservat för att kunna göra bedömning av om dessa är lämpliga att bebygga med bostäder. Han ser det också som önskvärt att man på riksnivå fattar beslut om att frånta kommunerna rätten att besluta om kommunala naturreservat.

  Tamsons gör därmed klart att han vill se en inskränkning av den kommunala självbestämmanderätten. Det innebär i så fall också att medborgarnas rätt att besluta om sin närmiljö upphör.

  Uttalandet speglar också en önskan från ett stort parti att det ska ha rätten att på riksnivå fatta beslut utan demokratisk förankring på den kommunala nivån.

  Med bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga trafiklandstingsrådet Tamsons om det är hans avsikt att verka för ett avskaffande av kommunernas rätt att införa naturreservat?