Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 16

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Fråga av Rickard Wall (SD) till Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M)

  Av fredrik.lindahl den 27 oktober 2015
  0

  Fråga 2015-10-20

  Fråga av Rickard Wall (SD) till Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

  Anser Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons att den planerade Gula linjen även efter att man nu lutar åt att förlänga den Blå linjen från Fridhemsplan med en gren söderut under Mälaren fortfarande är ett aktuellt tunnelbaneprojekt?

  Bakgrund:

  Sedan ett antal år tillbaka har man stött och blött frågan om hur de framväxande Haga- och Arenastäderna ska kollektivtrafikförsörjas. Så småningom beslöts man sig för tunnelbana – en linje som kom betecknas gul. Därefter kom frågan om hur Gula linjens station vid Odenplan skulle anläggas – eller närmare bestämt på vilket djup den skulle ligga. En Gul linje som ansluter till befintlig T-banestation är betydligt mindre kostnadskrävande jämfört med en som går djupare. En djupare station möjliggör en ev framtida fortsättning av linjen söderut vilket inte en grundare gör. För en tid sedan presenterade Jons Eliasson vid CTS på KTH ett förslag om att låta tunnelbanesträckningen söderut under Mälaren gå som en gren ut från Blå linje vid Fridhemsplan:

  http://www.svd.se/forslag-ny-t-banelinje-till-alvsjo

  Detta förslag fick enligt massmedia ett övervägande positivt mottagande från ledande politiker i Stockholm – däribland Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons. Eliassons studie och beräkningar är emellertid är en partiell analys som inte tar hänsyn till effekterna för Gula linjen av att bygga ut Blå linje på föreslaget sätt – en form av suboptimering således. Vid en generell analys hamnar snart frågan på bordet: ”Är Gul linje överhuvudtaget motiverad under de nya förutsättningarna?”.

 • SD: Antalet fall av TBC har ökat

  Av fredrik.lindahl den 17 september 2015
  0

  SLUTREPLIK | NYANLÄNDA

  Göran Günther och Heidi Stensmyren skriver i en replik på vår debattartikel om obligatoriska hälsokontroller för invandrare att det är grundlöst och oansvarigt att insinuera att flyktingar orsakar smittspridning. Vi insinuerar inte detta – vår artikel och våra förslag om hälsoundersökningar grundas i en vilja att bemöta det folkhälsoproblem som det ökande antalet fall av TBC innebär vilket Folkhälsoinstitutet visar på i sin rapport. Länk till denna rapport/källan: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/sjukdomsstatistik/tuberkulos/

  Att läkare avfärdar Folkhälsoinstitutets rapport om ökande antal fall av TBC är djupt beklagligt för att inte säga uppseendeväckande. Vi i SD hyser däremot stor respekt för att myndigheternas experter ger oss korrekta fakta.

  Det är positivt att Günther och Stensmyren lyfter fram att det finns en god organisation för hälsoundersökningar. Problemet kvarstår dock att det är alltför få, endast drygt 50 procent, som genomgår dessa hälsoundersökningar. Hur ska vi kunna hindra smitta och hjälpa människor som inte ens själva vet om att de är smittade?

  Det är just för att vi vill hjälpa dessa människor som vi vill införa obligatoriska hälsoundersökningar. En positiv bieffekt blir att vi också hindrar fortsatt spridning.

  Per Ramhorn (SD)

  riksdagsledamot och talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor

  Per Carlberg (SD)

  vice gruppledare, Stockholms läns landsting

  Lotta Nordfeldt (SD)

  ledamot, Stockholms läns landsting

 • Fråga av Per Carlberg (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

  Av fredrik.lindahl den 17 september 2015
  0

  Fråga av Per Carlberg (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

  Jag ställer en enkel fråga angående SLs agerande i samband med den så kallade tiggerikampanjen på Östermalmstorgs T-banestation till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons.

  En kampanj från Sverigedemokraterna Stockholms stad var godkänd av SL eftersom inget brottsligt eller lagvidrigt fanns i kampanjen. SL valde trots det att i förtid avsluta kampanjen. Detta efter att aggressiva och störande element vandaliserat och satt skräck i en hel stadsdel.

  Sverigedemokrater reagerar kraftigt på den ursprungliga motiveringen om varför den togs ner. SL menade att de som vandaliserar och förstör kan göra sig illa. Vi har sedan sett en reviderad förklaring till den förtida nerplockningen av reklamen.

  Med anledning av ovanstående frågar jag Kristoffer Tamsons:

  är det så att SL fortsättningsvis kommer värna ligister genom att inte godkänna, alternativt ta bort, reklam där uppenbar risk finns för våldsverkare och vandaler att skada sig och därigenom vika sig för hot?

  Stockholm 10 september 2015

  Per Carlberg

 • Fråga från Rickard Wall (SD) om Värtabanan.

  Av fredrik.lindahl den 17 september 2015
  0

  Fråga från Rickard Wall (SD) om Värtabanan.

  Bakgrund:

  Landstinget har på ett tidigt stadium funderat och planerat för kollektivtrafikförsörjningen av de framväxande områdena i den nordöstra delen av Stockholms innerstad, och då framför allt för Hagastaden, Albano-området och Norra Djurgårdsstaden. En gång i tiden lär man ha haft tankar på att låta spårvagnen gå i en båge genom/norr om Gasklocksområdet för att sedan fortsätta västerut. Aktuellt idag är låta buss (tex en förlängning av linje 201) trafikera sträckan från Ropsten och vidare västerut. Gemensamt för dessa trafikeringsuppslag är att de löper något sånär parallellt med den existerande Värtabanan – som för närvarande endast trafikeras med ett dussintal godståg per dygn.

  Trafikverket – och dessförinnan Banverket – har sedan ett antal år tillbaka i tiden varit öppen för persontrafik på Värtabanan. Dock krävs att den idag huvudsakligen enspåriga järnvägen byggs ut till en tvåspårig. Hittills har emellertid ingen kommersiell aktör varit intresserad av att starta upp trafik på Värtanbanan – sannolikt skulle en sådan inte vara företagsekonomiskt bärkraftig. För Landstinget som har ett kollektivförsörjningsansvar är utgångsläget ett annat.

  I ett liggande förslag till detaljplan för Hagastaden tänker man sig ge Värtabanan utrymme för endast ett spår ut på stambanan. Två spår kräver att en yttre vägg på ett P-hus flyttas några meter norrut. Här är det alltså ont om tid innan fönstret för eventuell framtida persontrafik på Värtabanan stängs. Vad gäller markexploatering och liknande utmed järnvägens sträckning i övrigt tycks tidsramarna för planeringen inte vara snävare än för andra jämförbara projekt.

  I sitt Tjänsteutlåtande av den 13 aug 2015 (TN 2015 2015-0627) skriver Trafikförvaltningen om ovan-stående problemställning bla: ”Trafikförvaltningen bedömer det ändå som intressant att bevaka möjligheten att i framtiden trafikera Värtabanan med persontrafik”.

  Fråga till Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons:

  Avser Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons att med anledning av Trafikförvaltningens försiktigt positiva svar nyligen på en Skrivelse från Sverigedemokraterna till Trafiknämnden i frågan ta några initiativ för att bevara de fysiska möjligheterna för att driva persontrafik på Värtanbanan i framtiden?

   

 • Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om de kostnader som följer i EU-migranternas spår.

  Av fredrik.lindahl den 17 september 2015
  0

  Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om de kostnader som följer i EU-migranternas spår.

  Sedan den fria rörligheten inom EU på allvar slagit igenom så har vi nu snart en EU-migrant (tiggare) i varje gathörn. Vi inom SD anser att signalpolitiken som regering, riksdag, landsting och kommuner sänder ut till hela världen är: ”Kom hit, vi betalar”. Du behöver inte ens vara den du påstår att du är – vi garanterar att vi inte bryr oss. I övriga europeiska länders ögon framstår Sverige som den ”humanitära stormakten” där man öppnar hjärtat men stänger av hjärnan. I landet där mentaliteten är allt åt alla, så blundas det från det politiskt korrekt etablissemangets sida som på fullt allvar verkar tro att pengar växer på träd och samhällets resurser är oändliga.

  Vad kostar tandvård och sjukvård för utlänningar som vistas illegalt i Stockholms läns landsting? Vet man hur många sådana utlänningar det finns i Stockholms läns landsting? Vi undrar, rör det sig om hundratals, tusentals eller tiotusentals?

  Det är i dagsläget omöjligt för Alliansen i landstinget med den nu förda rikspolitiken att ta fram en hållbar budget för SLL. Vi Sverigedemokrater ser en möjlighet att få en delfinansiering till stånd. Det kan ske genom att SLL exempelvis fakturerar Rumäniens ambassad. EU har inte snålat med att tilldela resurser till Rumänien för att avhjälpa romernas situation, närmare bestämt 32 miljarder kronor.

  Vi föreslår därför:

  att Stockholms läns landsting och landstingsstyrelsen utreder möjligheten att fakturera Rumäniens ambassad för de kostnader som dess medborgare belastar Stockholms län landsting.

  2015-09-15

  Per Carlberg                                   Dan Kareliusson                               Ulf Landström

  Arnold Boström                             Monica Tedestam Berglöw         Lotta Nordfeldt