Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 16

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Motion av Dan Kareliusson (SD) m.fl. om att utreda möjligheten att införa markörhundar för tidig lungcancerdiagnostik

  Av leonidyurkovskiy den 15 november 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting                                               Motion 2016-11-15

  Motion av Dan Kareliusson (SD) m.fl. om möjligheten att införa markörhundar för tidig lungcancerdiagnostik.

  Lungcancer är en svårbehandlad sjukdom. En anledning är naturligtvis att behandlingen ofta sätts in alltför sent. Endast en av fyra lungcancrar upptäcks så tidigt att det är möjligt att försöka ett kurativt ingrepp genom kirurgi. Alltså borde uppmärksamhet riktas mot att få en tidigare diagnos. En sådan möjlighet är någon form av screening. Försök har gjorts med lungröntgenscreening. En betydande nackdel med denna form av screening är att många falskt positiva fynd görs. Dessa måste då utredas för att utesluta cancer. Det orsakar oro hos patienten och belastning på sjukvården.

  Ett annat sätt att försöka hitta en bra screening vore att utnyttja det faktum att bröst – såväl som lungcancer visar ett mönster av biokemiska markörer i utandningsluften som går att skilja från kontrollpatienters mönster. Kemisk analys av utandningsluften har inte visat sig fungera och därmed kan man inte patentera analysapparaturen och tjäna pengar på detta.

  Ett bättre sätt att identifiera dessa cancerpatienter är att använda sig av tränade hundar, som får lukta på utandningsluften. Någon månads träning räcker för att utbilda lämpliga hundar till fullfjädrade markörhundar. Utbildning av hundar kan man inte ta patent på och därmed saknas intresse att ekonomiskt stötta en utveckling av tekniken.

  Här har Stockholms läns landsting en given plats att gå in som finansiär med några miljoner kronor.

   

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi

  att landstingsfullmäktige ger Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att utreda hur en verksamhet med markörhundar skulle kunna organiseras samt kostnaden för densamma.

   

  Stockholm 15 november 2016

   

  Dan Kareliusson (SD)

  Per Carlberg (SD)

  Arnold Boström (SD)

 • Enkel fråga från Per Carlberg (SD) till Marie Ljungberg Schött ang. obligatorisk fyrhjulsdrift på ambulanser

  Av leonidyurkovskiy den 15 november 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting                                     Enkel fråga 2016-11-15

   

  Fråga av Per Carlberg (SD) till sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M):

  I och med förra veckans snökaos i Stockholms län med allt vad det innebar för människor och trafik fick vi veta att räddningstjänsten inte kunde ta sig fram på Stockholms gator på grund av den bristfälliga snöröjningen. I ett av fallen fick Citybanans räddningstunnel agera livräddningslina.

  Vad vi har hört så är de flesta ambulanser inom Stockholms läns landstings upptagningsområde inte utrustade med fyrhjulsdrift, vilket man kan tycka är underligt då Stockholms län ligger högt uppe i Norden där snö och halka brukar vara ett vanligt förekommande inslag.

  Det kan även vara av vikt att ambulanserna kan ta sig fram ute i landsbyggden på leriga och dåliga vägar utan att köra fast.

  Ett rimligt krav från landstinget i fortsatta upphandlingar bör vara att ambulanser i vårt landsting utrustas med fyrhjulsdrift.

  Med anledning av ovanstående frågar jag Marie Ljungberg Schött:

  Kommer Stockholms läns landsting i fortsatta upphandlingar av ambulans ställa krav på att fyrhjulsdrift ska vara obligatoriskt?

   

  Stockholm 15 november 2016

   

  Per Carlberg

 • Fråga av Lotta Nordfeldt till Anna Starbrink ang. biblars bortplockande på sjukhus

  Av leonidyurkovskiy den 15 november 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting                                     Enkel fråga 2016-11-15

   

  Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L):

  Under -80 och -90 talet fanns det oftast biblar att tillgå på vårdavdelningar, vid sängplatsen i nattduksbordet samt i väntrum på Stockholms läns landstings sjukhus.
  För många människor som befinner sig i kris och sorg på grund av egen eller anhörigs sjukdom så har bibeln haft en viktig funktion. Även den som vanligen inte ber kanske gör det inför en riskfylld operation. Vi sverigedemokrater har mottagit samtal och mail från patienter som vittnat om att det inte längre finns biblar utlagda och att det inte ens gått att få vid förfrågan.

  Med anledning av ovanstående frågar jag Anna Starbrink:

  Stämmer det som patienter och anhöriga vittnat om att bibeln inte längre (som tidigare) finns tillgänglig i väntrum och på vårdavdelningar?

   

  Stockholm 15 november 2016

   

  Lotta Nordfeldt

 • Fråga av Ulf Landström (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): om planka.nu olaglig försäkringsverksamhet

  Av leonidyurkovskiy den 29 september 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting
  Enkel fråga 2016-09-13 

  Fråga av Ulf Landström (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

  Planka.nu bedriver en aktiv kamp mot SL till förargelse för solidariska och betalande resenärer.

  Med bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga trafiklandstingsrådet Tamsons om frågan har prövats ifall planka.nu bedriver olaglig försäkringsverksamhet och om deras uppmaningar till allmänheten att inte betala för biljetter är lagliga?

 • Fråga av Ulf Landström (SD) till miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd Gustav Hemming (C): Planeringsinstrument för att förbättra situationen i utanförskapsområden

  Av leonidyurkovskiy den 29 september 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting                                    

  Enkel fråga 2016-09-13

   

  Fråga av Ulf Landström (SD) till miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd Gustav Hemming (C):

  Vid landstingsfullmäktige 17 maj diskuterades hur landstinget påverkades av invandring och integration. Inom Stockholms län finns ett antal utanförskapsområden, dvs områden med problem i form av arbetslöshet och sociala problem.

  Landstinget förfogar över ett antal planeringsinstrument t.ex. RUFS och trafikplanering.

  Med bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsrådet Gustav Hemming om landstinget kan utnyttja sina planeringsinstrument för att förbättra situationen för utanförskapsområden?