Sverigedemokraterna Region Stockholm | Sida 13

Sverigedemokraterna

Gabriel Kroon
Gruppledare Region Stockholm

gabriel.kroon@sll.se

 

 

 

 • Fråga av Ulf Landström (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): om planka.nu olaglig försäkringsverksamhet

  Av leonidyurkovskiy den 29 september 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting
  Enkel fråga 2016-09-13 

  Fråga av Ulf Landström (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

  Planka.nu bedriver en aktiv kamp mot SL till förargelse för solidariska och betalande resenärer.

  Med bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga trafiklandstingsrådet Tamsons om frågan har prövats ifall planka.nu bedriver olaglig försäkringsverksamhet och om deras uppmaningar till allmänheten att inte betala för biljetter är lagliga?

 • Fråga av Ulf Landström (SD) till miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd Gustav Hemming (C): Planeringsinstrument för att förbättra situationen i utanförskapsområden

  Av leonidyurkovskiy den 29 september 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting                                    

  Enkel fråga 2016-09-13

   

  Fråga av Ulf Landström (SD) till miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd Gustav Hemming (C):

  Vid landstingsfullmäktige 17 maj diskuterades hur landstinget påverkades av invandring och integration. Inom Stockholms län finns ett antal utanförskapsområden, dvs områden med problem i form av arbetslöshet och sociala problem.

  Landstinget förfogar över ett antal planeringsinstrument t.ex. RUFS och trafikplanering.

  Med bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsrådet Gustav Hemming om landstinget kan utnyttja sina planeringsinstrument för att förbättra situationen för utanförskapsområden?

 • Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L): Att förenkla hälsokontrollerna av nyanlända

  Av leonidyurkovskiy den 29 september 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting
  Enkel fråga 2016-09-13

  Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L):

  Regeringen har d. 10:e december 2015 beslutat ge Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja landstingen i deras arbete med att erbjuda hälsoundersökningar till asylsökande kvinnor och män. I uppdraget ingår att se över möjligheterna att förenkla och effektivisera hur hälsoundersökningar genomförs. Myndigheterna ska bistå landstingen med kunskaps- och metodstöd. Syftet är att andelen genomförda hälsoundersökningar ska öka.

  Socialstyrelsen har utfärdat allmänna råd för denna hälsoundersökning och ofta finns det kompletterande lokala riktlinjer, vilket är något vi Sverigedemokrater tycker är bra.

  Med anledning av ovanstående frågar jag Anna Starbrink:

  Kommer Stockholms läns landsting att införa nya lokala riktlinjer genom att förenkla hälsokontrollerna av nyanlända samt papperslösa i syfte att öka genomförandegraden av hälsoundersökningarna och därmed överträffa de 43% som genomförs idag?

  Stockholm 13 september 2016

  Lotta Nordfeldt

 • Fråga av Dan Kareliusson (SD) till Fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist(M): Tjänstemannautredning Sabbatsberg

  Av fredrik.lindahl den 19 maj 2016
  0

  Stockholms Läns Landsting                                  

  Enkel fråga 2016-05-17

  Fråga av Dan Kareliusson (SD) till Fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist(M):

  Aleris är ett av Skandinaviens ledande privata vård- och omsorgsföretag och driver bland annat i Stockholms län Sabbatsbergs sjukhus med inriktning på specialistvård.

  Aleris är redo att investera stort i verksamheten. Problemet är att dom kan inte påbörja investeringarna eftersom Aleris inte fått någon som helst respons från Stockholms läns landsting om landstingets avsikter med Sabbatsbergs sjukhus och villkoren för en eventuell upprustning och utökning av verksamheten.

  Enligt uppgifter jag erhållit ska det pågå en tjänstemannautredning om Sabbatsberg.

  Med anledning av ovanstående frågar jag Paul Lindquist:

  Stämmer det att det pågår en tjänstemannautredning angående Sabbatsberg? Om, ja, hur långt har i så fall denna utredning kommit?

  Stockholm 17 maj 2016

  Dan Kareliusson