Nyhetsbrev – November 2016 | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Nyhetsbrev – November 2016

 Landstingsfullmäktige 2016-11-15

Fullmäktigesammanträdet varade från 10:00 ända till 22:00, ändå hann mötet inte allt som fanns på agendan. Under denna tid hann sammanträdet dock behandla två enkla frågor och en motion från Sverigedemokraterna. Med vår vågmästarroll röstades även en socialdemokratisk motion igenom.

Sverigedemokraternas motion om en förbättring av tolkverksamheten inom SLL
Landstinget likt Sverige i stort har en stor tillströmning av människor som inte kan tala svenska och i många fall inte heller engelska. Detta utgör naturligtvis en belastning på sjukvården och situationen kräver ett ökat antal duktiga tolkar. För att förebygga bristen på tolkar krävs effektiviseringar främst för tolkservice inom sjukvården men även inom asylprövning och rättstolkning.

Med detta behov av effektivisering vill Sverigedemokraterna att landstinget satsar på telefon och videotolkning. Vi har därför lämnat en motion om just detta. Fördelarna med en sådan satsning är bland annat följande:

  • Tolkarna kan jobba effektivare och slipper restider mellan olika uppdrag.
  • En tolk som arbetar via telefon eller video kan snabbt gripa in och inställda läkarbesök på grund av utebliven tolk minimeras.
  • Klienter som använder sig av mindre vanliga språk kan även få tolkservice över hela landet.
  • Tolkservicen blir mer tillgänglig under hela dygnet.

Vårt förslag löd konkret: att telefon- och videotolkning ska vara förstahandsalternativet i Stockholms läns landstings verksamhet när tolk krävs.

Detta är verkligen den sortens effektivisering som krävs för att vi ska kunna uppfylla detta ansvarsområde och se till att efterfrågan på tolkservice tillgodoses. Dessvärre röstades motionen inte igenom.

Motionen lämnades in av Sverigedemokraternas Ulf Landström tillsammans med Per Carlberg, Lotta Nordfeldt och Monica Tedestam Berglöw.

Stöd åt motion om att utreda kostnaden för slopad avgift för patienter som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården
Sverigedemokraterna använde sin vågmästarroll för att få igenom en socialdemokratisk motion om att utreda kostnaden för slopad avgift för patienter som tvångsvårdas inom den psykiatriska vården. Vi delar socialdemokraternas beskrivning i att avgifterna försvårar för redan utsatta personer. Det försvårar eftersom vårdtiderna kan bli mycket långa utan att patienten har något inflytande i saken, då kan även avgifterna bli mycket höga. Personer som då inte kan betala avgifterna hamnar lätt i skuld, vilket har visat sig indirekt försvåra patientens återhämtning. Denna skuldsättning som patienten i praktiken inte kan kontrollera försvårar utöver allt annat även möjligheten att få lägenhetskontrakt.

Denna utredning anser vi vara ett steg i rätt riktning och det är glädjande att den med vårt stöd ska genomföras.

Enkel fråga om obligatorisk fyrhjulsdrift på ambulanser
Per Carlberg lämnade en enkel fråga till sjukvårdslandstingsråd Marie Ljungberg Schött (M) som lyder: ”Kommer Stockholms läns landsting i fortsatta upphandlingar av ambulans ställa krav på att fyrhjulsdrift ska vara obligatoriskt?

I och med förra veckans snökaos i Stockholms län med allt vad det innebar för människor och trafik fick vi veta att räddningstjänsten inte kunde ta sig fram på Stockholms gator på grund av den bristfälliga snöröjningen.De flesta ambulanserna inom Stockholms läns landstings upptagningsområde är inte utrustade med fyrhjulsdrift, vilket man kan tycka är underligt då Stockholms län ligger högt uppe i Norden där snö och halka brukar vara ett vanligt förekommande inslag. Det kan även vara av vikt att ambulanserna kan ta sig fram ute i landsbygden på leriga och dåliga vägar utan att köra fast.

Ett rimligt krav från landstinget i fortsatta upphandlingar bör vara att ambulanser i vårt landsting utrustas med fyrhjulsdrift.

Enkel fråga om biblars bortplockade på sjukhus
Lotta Nordfelt lämnade en enkel fråga till hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L) som lyder: ”Stämmer det som patienter och anhöriga vittnat om att bibeln inte längre (som tidigare) finns tillgänglig i väntrum och på vårdavdelningar?”. Under -80 och -90 talet fanns det oftast biblar att tillgå på vårdavdelningar, vid sängplatsen i nattduksbordet samt i väntrum på Stockholms läns landstings sjukhus.

Ny Facebooksida! 

Nu har vi lanserat en Facebooksida för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting. Här får ni snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Var bland de första att gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

Gilla oss på Facebook

Besök vår hemsida

E-post

2016 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid Yurkovskiy

Box 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11