Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting – November 2017 | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Nyhetsbrev från Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting – November 2017

 


Landstingsfullmäktige 2017-11-07

Detta fullmäktigesammanträde kan ses som del två av försöket till att behandla så många interpellationer som möjligt innan årets slut. Nästan hela dagordningen bestod av interpellationer där en av dem var från Sverigedemokraterna.

Interpellation om säkerheten inom biljettkontrollverksamheten

SL har utökat och kommer fortsätta att utöka antalet biljettkontrollanter inom kollektivtrafiken, detta ser Sverigedemokraterna som mycket positivt och de utökade biljettkontrollerna har visats sig ge betydande effekt i de områdena där de har implementerats.

Ett problem som har uppstått är dock att biljettkontrollanter blir utsatta för hot och våld, i synnerhet över röda linjen. Detta har resulterat i att polisens närvaro har blivit nödvändig för att återuppta biljettkontrollerna, något som trafikförvaltningen känner till och som även har uppmärksammats i lokal media.

Det är glädjande att man nyttjar polisens stöd istället för att överge vissa områden till de grovt kriminella individerna, men det är på lång sikt inte rimligt att SL:s personal ska behöva polisens insatser för att utföra sitt vardagliga arbete. Polisen lyckas nu gripa illegala invandrare inom Stockholms län i och med sin närvaro inom kollektivtrafiken vilket naturligtvis är positivt, däremot anser vi inte att detta ska behöva möjliggöras med biljettkontrollanternas otrygghet som anledning.

Sverigedemokraternas vice gruppledare Per Carlberg ställde därför följande fråga till Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons: Har Stockholms läns landsting en handlingsplan för att långsiktigt försäkra god arbetsmiljö och säkerhet för personal som verkar för SL?

Kristoffer Tamsons delade helt och hållet Sverigedemokraternas problembeskrivning och informerade att man nu kommer upprätta en särskild handlingsplan för att förbättra situationen. Det är glädjande att vi är överens i denna fråga och det skapar bättre förutsättningar för Stockholms läns landsting att tackla det växande problemet. Vi ser fram emot att under nästa mandatperiod få ännu mer inflytande och på riktigt ta tag i problemen

Vänsterpartiet vill ta bort spärrarna i tunnelbanan

Vänsterpartiet är inte nöjda med spärrsystemet i Stockholms kollektivtrafik och menar på att risken för skada är för allvarlig. Vänsterpartiet frågade i en interpellation om vad man tänker göra för att få bort skadorna som är orsakas av spärrarna. De konstaterar även i sitt första anförande att de vill se en öppen spärrlinje vilket Miljöpartiet ställer sig bakom och menar att spärrarna skapar otrygghet.

Varje dag reser 1,2 miljoner människor med tunnelbanan och under detta år har 24 personincidenter inträffat i samband med spärrsystemet, vilket är en minskning från föregående års 76 incidenter. Risken att skadas av när man passerar en spärr i Stockholms kollektivtrafik är 0.00003 %. Hur man tänker finansiera en spärrfri linje enligt Vänsterpartiets och Miljöpartiets vision förblir ett mysterium.

Sverigedemokraternas Per Carlberg yttrade sig i frågan. Sverigedemokraterna menar att miljön och otryggheten som orsakas av stökiga resenärer är ett betydligt större problem än spärrar.

Efter Per Carlbergs anförande svarade vänsterpartiets Micaela Kedhammar: ”Nu är jag en sådan här vänsterflummare, men jag tycker att det är mer obehagligt med poliser och ordningsvakter”. Inte ett särskilt förvånande uttalande från Vänsterpartiet anser vi.

Landstinget säger upp kontrakt för röda linjens nya signalsystem

Ett nytt signalsystem för röda linjen skulle ha varit färdigt redan 2014. Så blev inte fallet och nu efter tre års uppskjutningar beslutade trafiknämnden i Stockholms läns landsting att bryta avtalet med leverantören Ansaldo. En halv miljard har investerats i detta projekt och nu kräver man 300 miljoner tillbaka från det italienska företaget. Medan landstinget har förlorat allt förtroende för leverantören anser Ansaldo att kravet på återbetalning är grundlöst.

Kapaciteten för den röda linjen ska ändå öka och landstinget ska åstadkomma det med bland annat bygget av en ny depå, upprustning av befintliga tåg och inköp av nya tåg. Det nuvarande signalsystemet förväntas fungera i minst tio år till.

Länets befolkning ökar med 330 000 invånare fram till 2026

Befolkningen i Stockholms län beräknas öka från dagens 2 269 000 till 2 603 000 personer fram till 2026. Det är en ökning med 15 procent. Invandringen spelar en betydande roll i denna prognos.

Den största relativa befolkningstillväxten väntas för Sundbybergs kommun som förmodligen växer med 45 procent. Järfälla kommun väntas öka sin befolkning med 30 procent och ytterligare fyra kommuner väntas öka sin folkmängd med över 20 procent, nämligen Upplands-Bro, Värmdö, Nykvarn och Vallentuna. Danderyds kommun och Södertälje förväntas få den relativt sett minsta befolkningsökningen, 6 procent.

Totalt planeras ett tillskott av 341 000 bostadslägenheter i länet under perioden 2017–2030 och antalet väntas bli högst i Stockholm där 109 000 bostäder planeras, Nacka där 25 000 bostäder planeras och Järfälla där 20 000 bostäder planeras.

 

 

Följ oss på Facebook! 

På Facebooksidan för Sverigedemokraterna i Stockholms läns landsting får du snabbt information som är relevant till Sverigedemokraternas verksamhet i SLL. Nyheter, motioner, interpellationer och mer.

Håll dig uppdaterad och gilla sidan på www.facebook.com/SDSLL

 

 

 

 

Gilla oss på Facebook
Besök vår hemsida
E-post

 

 

2017 Sverigedemokraterna Stockholms läns landsting
Text/Layout: Leonid YurkovskiyBox 22550, 104 22 Stockholm
Hantverkargatan 45
08 – 737 51 11