Motion om samvetsfrihet för barnmorskor. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion om samvetsfrihet för barnmorskor.

Motion av Lotta Nordfeldt (SD) om samvetsfrihet för barnmorskor.

Att arbeta som barnmorska innebär att man behöver medverka vid aborter.

Alla är olika och har olika gränser. För några går den vid att assistera vid abort medan det för andra däremot är självklart att vara behjälplig vid abort.

Fördomar och ideologisk kamp har hjälpt till att försätta sjukvården i dagens barnmorskebrist vilket kan leda till katastrofala konsekvenser. Fullgångna barn dör i samband med förlossningen, kvinnor kan få men för livet och mödrar råkar ut för förlossningsskador samt kan får svårt att hålla tätt och/eller sexlivet förstört. Svensk statistik ser mörk ut, man uppskattar att 300 000 svenska kvinnor lider av analläckage till följd av förlossningsskada och de med mildare – men nog så allvarliga – skador är betydligt fler. Studier visar att en närvarande barnmorska hos en föderska under aktiv förlossning minskar riskerna.

Vi har många sjuksköterskor som önskar vidareutbilda sig till barnmorskor men som avstår just på grund av att de inte får samvetsfrihet att välja bort aborter i sitt arbete som barnmorska. I Norge och Danmark har man samvetsfrihet. Det fungerar utmärkt att ha samvetsfrihet i våra nordiska grannländer utan att abortvården blir lidande, varför skulle det då inte kunna fungera på svensk mark?

Regeringen har satsat drygt tre miljarder på kvinnohälsa och förlossningsvård för att förbättra och säkerställa att rätt vård ges. Satsningen är bra och välkommen men hur ska mödra- och förlossningsvård fungera utan barnmorskor? Det gör den inte.

Bristen på samvetsfrihet ger landstinget endast en typ av barnmorskor medan den stänger den för andra. Har du en moralisk eller religiös övertygelse gör du dig icke besvär. Detta är en av anledningarna till bristen på barnmorskor i SLL

Det är som om det pågår en kamp mellan de kvinnor som vill göra abort och de som till följd av personalbristen under förlossningen mister sitt barn. Så ska det inte behöva vara.

Både den som gör abort samt den som väljer att föda sitt barn ska få den allra bästa vård som går att erbjuda.

Sjukvården bör införa olika barnmorsketjänster. En kategori som enbart arbetar med förlossning och mödravård samt en som är den nuvarande klassiska barnmorskan. Det råder en skriande brist på just förlossningsbarnmorskor.

De kvinnor som behöver/önskar göra abort kommer känna en större trygghet att vända sig till en barnmorska som valt sin specialisering av fri vilja än någon som kanske gör våld på sig själv och innerst inne inte vill utföra aborter.

Med anledning av ovanstående så föreslår vi:

att Stockholms läns landsting undersöker möjligheten att införa två olika typer av barnmorsketjänster inom SLL (en med samvetsfrihet och en utan samvetsfrihet)
att de som åberopar samvetsfrihet ska kunna arbeta/söka tjänst i förlossnings- och mödravård.

Stockholm den 14 februari 2017

 

Lotta Nordfeldt