Motion om informationskampanj om fuskåkande i kollektivtrafiken | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion om informationskampanj om fuskåkande i kollektivtrafiken

Plankning och fuskåkande är ett omfattande problem inom Stockholms kollektivtrafik. Trafikförvaltningens lägesrapport för 2017 visar att fusket i SL-trafiken bedöms uppgå till 3,1 procent och innebär ett intäktsbortfall på ca 254 miljoner kronor.

De pengarna skulle kunna användas till att förbättra kollektivtrafiken med exempelvis ökad service, ökad turtäthet och mer trygghetspersonal. Utöver detta skulle biljettpriserna kunna hållas på en lägre nivå. Fuskåkandet innebär alltså en stor förlust för landstinget och Stockholms läns skattebetalare.

Utöver de ekonomiska konsekvenserna anser Sverigedemokraterna att fuskåkandet medför en skada för samhällskontraktet, det vill säga vårt gemensamma ansvar. Vi anser att alla ska göra rätt för sig och att betala för att åka i kollektivtrafiken ska vara en självklarhet. När fuskåkande förekommer tvingas personer som gör rätt för sig att betala för de som väljer att inte respektera sina medresenärer och våra gemensamma regler.

Sverigedemokraterna anser att en omfattande informationskampanj som belyser problemen med plankning/fuskåkande skulle medföra ökad medvetenheten och förståelse för dess konsekvenser samt i längden bidra till dess minskning.  Kampanjen kan förslagsvis utföras i stil med SL:s övriga informationskampanjer som är kopplade till landstingets verksamhet.

Vi har ett gemensamt ansvar för en fungerande och säker kollektivtrafik i Stockholms län. Därför har vi ett gemensamt ansvar för att aktivt motarbeta plankning och fuskåkande.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

att landstinget ger berörd instans i uppdrag att genomföra en informationskampanj om de ekonomiska konsekvenserna av plankning/fuskåkning i kollektivtrafiken.

 

Per Carlberg                                                                  Sebastian Lindqvist

Sverigedemokraterna                                                    Sverigedemokraterna