Motion om avskaffad finansiering av Mångkulturellt centrum | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion om avskaffad finansiering av Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum är en stiftelse baserad i Botkyrka kommun. Stiftelsen är delfinansierad av Stockholms läns landsting som årligen bidrar med 1 400 000 kronor.

Sverigedemokraterna anser att landstingets finansiering av mångkulturellt centrum ska upphöra då stiftelsen aktivt arbetar för att främja mångkultur framför svensk kultur och även har en tydlig agenda som vilar på vänsterideologiska grunder. Exempel på det förstnämnda är bland annat beskrivningen som Mångkulturellt centrum själva anger på sin sida, nämligen att ”Mångkulturellt centrum verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migrationsrelaterade fenomen ingår som en självklar del i det svenska kulturarvet” samt diverse informationsblad där man bland annat uppmanar till att ”öka betydelsen av diversifierad normalitet”. Exempel på det sistnämnda är bland annat stiftelsens medverkan i högskolekurser i normkritik för pedagoger.

Utöver det redan nämnda har Mångkulturellt centrum i samarbete med det kommunala bostadsbolaget Botkyrkabyggen under 2017 placerat ut en stor väggmålning som avbildar tre grovt kriminella personer.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

att Stockholms läns landsting upphör all finansiering av Mångkulturellt centrum.

 

 

Per Carlberg                                                                  Sebastian Lindqvist
Sverigedemokraterna                                                    Sverigedemokraterna