Motion av Ulf Landström (SD) m.fl. om att utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns landsting | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion av Ulf Landström (SD) m.fl. om att utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns landsting

Stockholms Läns Landsting

Motion 2016-02-16
Motion av Ulf Landström m.fl. om att utveckla och förbättra tolkverksamheten i Stockholms läns landsting

Landstinget har för närvarande en mycket stor tillströmning av människor som inte kan prata svenska och i många fall inte heller engelska. De som kommer hit kommer från vitt skilda språkområden. Detta kommer att påverka förutsättningarna för sjukvården. Det förefaller uppenbart att behovet av duktiga tolkar kommer att öka. Detta gäller inte minst inom det statliga området t ex inom asylprövning och rättstolkning. För att förebygga bristen på tolkar krävs effektiviseringar inom främst sjukvården. I samband med upphandlingar bör en kvalitetssäkring ske att det finns tillräckligt antal tolkar och att alla tolkar kan hantera tolkning per telefon och video.

För att kunna ställa rätt diagnoser och utforma en korrekt behandling är läkarna beroende av att kunna samtala med patienterna. Inte minst gäller detta barn och deras föräldrar. I dag sker det ofta genom att tolk tillkallas och bokas in. Det händer att patienten har krav på att tolken ska tillhöra viss religion eller kön.

Vi sverigedemokrater vill att landstinget satsar på telefon och/eller videotolkning. Fördelarna är uppenbara:
• Tolkarna kan jobba effektivare och slipper restider mellan olika uppdrag.
• En telefon/video tolk kan snabbt gripa in, och inställda läkarbesök pga utebliven tolk minimeras.
• Också när det gäller mindre vanliga språk kan en tolk ge service via telefon/video över hela landet.
• Tolkar kan lättare utnyttjas under hela dygnet.

Vi ser en fara i att dagens situation medför att tolkarna inte kommer att räcka till och att kostnaderna kommer att öka markant.
Det är viktigt att föra en ansvarsfull tolkpolitik.

Detta vill vi göra och föreslår därför:
att telefon- och videotolkning ska vara förstahandsalternativet i Stockholms läns landstings verksamhet när tolk krävs.
Stockholm den 16 februari 2015
Ulf Landström

Per Carlberg

Lotta Nordfeldt

Monica Tedestam Berglöw