Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om de kostnader som följer i EU-migranternas spår. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om de kostnader som följer i EU-migranternas spår.

Motion av Per Carlberg m.fl. (SD) om de kostnader som följer i EU-migranternas spår.

Sedan den fria rörligheten inom EU på allvar slagit igenom så har vi nu snart en EU-migrant (tiggare) i varje gathörn. Vi inom SD anser att signalpolitiken som regering, riksdag, landsting och kommuner sänder ut till hela världen är: ”Kom hit, vi betalar”. Du behöver inte ens vara den du påstår att du är – vi garanterar att vi inte bryr oss. I övriga europeiska länders ögon framstår Sverige som den ”humanitära stormakten” där man öppnar hjärtat men stänger av hjärnan. I landet där mentaliteten är allt åt alla, så blundas det från det politiskt korrekt etablissemangets sida som på fullt allvar verkar tro att pengar växer på träd och samhällets resurser är oändliga.

Vad kostar tandvård och sjukvård för utlänningar som vistas illegalt i Stockholms läns landsting? Vet man hur många sådana utlänningar det finns i Stockholms läns landsting? Vi undrar, rör det sig om hundratals, tusentals eller tiotusentals?

Det är i dagsläget omöjligt för Alliansen i landstinget med den nu förda rikspolitiken att ta fram en hållbar budget för SLL. Vi Sverigedemokrater ser en möjlighet att få en delfinansiering till stånd. Det kan ske genom att SLL exempelvis fakturerar Rumäniens ambassad. EU har inte snålat med att tilldela resurser till Rumänien för att avhjälpa romernas situation, närmare bestämt 32 miljarder kronor.

Vi föreslår därför:

att Stockholms läns landsting och landstingsstyrelsen utreder möjligheten att fakturera Rumäniens ambassad för de kostnader som dess medborgare belastar Stockholms län landsting.

2015-09-15

Per Carlberg                                   Dan Kareliusson                               Ulf Landström

Arnold Boström                             Monica Tedestam Berglöw         Lotta Nordfeldt