Motion av Per Carlberg m.fl. om införskaffande av s.k. Jumbolans | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion av Per Carlberg m.fl. om införskaffande av s.k. Jumbolans

Motion av Per Carlberg m.fl. om införskaffande av s.k. Jumbolans.

Sjuktransporterna mellan sjukhusen inom Stockholms län sker i landstingets regi vilket kräver att ett flertal av landstingets ambulanser och personalresurser avsätts för denna uppgift.

I andra landsting, som exempelvis Västra Götaland, har man införskaffat så kallade Jumbolanser som ett led i att effektivisera transporterna mellan ett flertal sjukhus i de aktuella upptagningsområdena. Detta ger ett antal positiva effekter såsom att ett antal ambulanser kan kopplas bort från transporter mellan sjukhus/vårdinrättningar och istället användas till akuta ärenden. Vidare är det också miljömässigt fördelaktigare på grund av färre antal transporter och det innebär också ett billigare alternativ än taxi och ambulans.

De jumbolanser som idag används i Västra Götaland, har 32 platser för sittande, 3 platser för liggande samt mellan 3-6 platser för rullstolsbundna.

En jumbolans har också fördel i och med att den kan användas till annat än endast sjuktransporter; exempelvis som en rullande röntgen eller blodbuss. Andra alternativa användningsområden är som en mobil vårdcentral för att minska trycket på akutmottagningarna och därmed underlätta för äldre och barnfamiljer som då slipper arrangera transport till vårdinrättningar. Jumbolansen skulle även fungera som en värdefull resurs vid katastrofsituationer.

Med den bakgrunden föreslår vi

att

Hälso- och Sjukvårdsnämnden utreder möjligheten att införskaffa så kallade Jumbolanser till Stockholms läns landsting.

Stockholm den 17 februari 2015

Per Carlberg SD                          Dan Kareliusson SD                   Fredrik Lindahl SD