Motion av Lotta Nordfeldt (SD) och Ulf Landström (SD) om att införa förenklade hälsokontroller av nyanlända asylsökande/flyktingar. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion av Lotta Nordfeldt (SD) och Ulf Landström (SD) om att införa förenklade hälsokontroller av nyanlända asylsökande/flyktingar.

Stockholms Läns Landsting                                                                                                                       Motion 2016-09-13

Motion av Lotta Nordfeldt och Ulf Landström (SD) om att införa förenklade hälsokontroller av nyanlända asylsökande/flyktingar.

I dag utför Sveriges landsting hälsokontroller på nyanlända flyktingar och asylsökande samt papperslösa. Dessa hälsokontroller är frivilliga. Trots stora insatser så gör endast 40-50% dessa viktiga kontroller. Viktiga för dem själva och viktiga för att inte ta in och sprida sjukdomar i Sverige och dess population.

I dag är dessa hälsokontroller väldigt omfattande och tar stor tid i anspråk samt kräver tolk. Hälsosamtalen går även in på personernas psykiska hälsa och tidigare anamnes. Hälsokontrollerna innefattar även hälsosamtal där man informerar om den svenska sjukvården samt ger information om Folktandvården som de kan få ta del av för 50 kr. Dessa hälsosamtal kräver oftast tolk.

Genom förenklade undersökningar, som bör vara obligatoriska, såsom blodprov samt spatumprov (test för TBC), så frigörs tid till att klara av fler undersökningar samt att låta sjuksköterskor hantera provtagningen i stället för läkare. På så sätt frigör man läkarkompetens till annat.

Övrig kontroll av psykisk hälsa, information om vård och tandvård etc. bör vara en frivillig sak.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi
att Stockholms läns landsting uppdrar till landstingsstyrelsen att utreda möjligheten att förenkla en del i hälsokontrollerna.

 

Stockholm 13 september 2016
Lotta Nordfeldt                                                                                 Ulf Landström