Motion av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion av Lotta Nordfeldt (SD) och Per Carlberg (SD) om att uppmuntra och tillåta landstingsanställda att lämna blod under arbetstid.

Det finns idag ett antal fasta blodcentralen i Stockholms län samt blodbussar som besöker cirka 200 platser i länet. Varje år samlas det in runt 40 000 liter blod från omkring 47 000 blodgivare.

Varje dag används 100 liter blod i länet vid blödningar vid operationer, olycksfall, förlossningar eller som del i behandlingar av svåra sjukdomar hos såväl nyfödda som till den äldre befolkningen men det är dessvärre endast tre av hundra stockholmare som är blodgivare. Som nämnts ovan har Stockholms län cirka 47 000 blodgivare men för att möta behovet skulle det behövas ytterligare cirka 20 000.

En undersökning som Blodcentralen i Stockholms läns landsting låtit genomföra visar att nästan två tredjedelar av de tillfrågade blodgivarna tycker att arbetsgivare ska tillåta blodgivning under arbetstid. Vid tidpunkten för undersökning var det endast en femtedel av blodgivarna som gav blod under arbetstid medan 35 procent uppgav att det skulle underlätta om de fick tillåtelse från arbetsgivaren att göra så.

Tid är ofta en kritisk faktor för stressade storstadsbor och vi är övertygade om att fler skulle välja att ge blod om Stockholms läns landsting tillät blodgivning på arbetstid året om. En man kan lämna blod vid fyra tillfällen per år medan en kvinna kan göra detta vid tre tillfällen. Detta är således ingen frånvaro som bör påverka arbetet nämnvärt men däremot skulle vinsterna för sjukvården och därmed Stockholms läns landsting vara betydande.

Att låta sina anställda ge blod på betald arbetstid är ett sätt att bidra till ett välfungerande samhälle och det är glädjande att så många företag insett detta och det är dags att även Stockholms läns landsting gör allt för att uppmuntra till detta. Det skulle bidra till att landstinget får behålla ett stabilt blodlager och förhoppningsvis bli självförsörjande på blod och slipper köpa blod från andra regioner/landsting och ibland utlandet.

91 procent av de företag som tillåter blodgivning under arbetstid uppmuntrat aktivt de anställda att ge blod men i Stockholms läns landsting saknas det en uttalad och dokumenterad policy kring detta.

Med anledning av ovanstående så föreslår vi:

att landstingsstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en tydlig policy för Stockholms läns landsting som uppmuntrar och beviljar blodgivning under arbetstid året om för landstingets anställda.

 

 

Lotta Nordfeldt                                                                              Per Carlberg

SD                                                                                                       SD