Motion av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter.

Motion av Henrik Vinge (SD) om att införa så kallade taktiska enheter.

Under flera år har Ambulansförbundet slagit larm om hur deras medlemmar upplever en kraftigt förvärrad arbetsmiljö. Man rapporterar om hur ambulanssjukvårdare möts av skjutvapen, blir frihetsberövade och hotade till livet.

För ett drygt år sedan sade Ambulansförbundets dåvarande ordförande Henrik Johansson följande till tidningen Dagens Medicin:
”Nu har det varit så många incidenter. Det har varit allt från skjutningar till folk med machete och folk som slår sönder ambulanser eller försöker att ge sig på ambulanspersonal.”

Till Aftonbladet har han sagt följande:
”Det handlar om ambulanspersonal som blivit beskjutna, personal som blivit jagade med kniv och yxa. Vi ser också en oroande tendens att många kollegor som utsätts för hot och våld inte vill vittna inför domstol.”

Den senaste incidenten i skrivande stund inträffade i Tensta kvällen den 6 februari då en ambulans fick rutorna sönderslagna under tiden ambulanspersonalen befann sig i en lägenhet för att hjälpa en patient. I det här fallet kunde situationen lösas genom att en färdtjänstbuss körde patienten till sjukhus. Det är lätt insett att nästa gång kan det innebära livsfara.

Ett skäl till att politikerna varit långsamma med att reagera kan vara att företeelsen som sådan framstår som närmast overklig. För de allra flesta svenskar är det svårt att förstå varför man skulle vilja skada ambulanspersonal eller hindra dem i deras arbete.
Attackerna förekommer bara i våra mest invandrartäta förorter. Även brandkåren utsätts. Yrkesgrupper som i majoritetssamhället betraktas med respekt och tacksamhet kan i det mångkulturella parallellsamhället behandlas som fiender och ett hot. Det finns starka skäl att vara kritisk mot de politiker som låtit det mångkulturella projektet pågå år efter år trots det många gånger katastrofala resultatet. Det är också viktigt att påpeka att kommuner och landsting tvingas dra ett tungt lass med att hantera följderna av en ansvarslös invandringspolitik.

För att minska riskerna för ambulanspersonal och för att möjliggöra insatser i de värsta områdena har Ambulansförbundet föreslagit att Stockholms läns landsting ska utforma så kallade taktiska enheter. Man beskriver dem på följande sätt:

”Akutsjukvårdare som är förberedda att åka in i en het zon. De har kravallhjälm, skottsäker väst, benskydd och hölsterförpackning. De har en utrustning som är anpassad för att kunna jobba i en sådan miljö.”
I väntan på att man på nationell nivå genomför åtgärder för att stävja följderna av massinvandringen behöver Stockholms läns landsting på kort sikt tillse att alla invånare får den vård de behöver. Vi måste också så långt det är möjligt med de medel som står oss till buds värna säkerheten för de som arbetar inom ambulanssjukvården.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår jag
att:
landstingsstyrelsen snarast utreder Ambulansförbundets förslag om att införa så kallade taktiska enheter.

Stockholm den 16 februari 2016

Henrik Vinge (SD)