Motion av Henrik Vinge (SD) m.fl. om att införa tiggeriförbud | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Motion av Henrik Vinge (SD) m.fl. om att införa tiggeriförbud

Stockholms Läns Landsting

Motion 2016-03-15

Motion av Henrik Vinge (SD) m.fl. om att införa tiggeriförbud

Myten om att det organiserade tiggeriet inte existerar uppstod i samband med att Sverigedemokraterna påtalade problemet under valåret 2014. Den spreds i media och av övriga politiska partier. När valåret var över tog Moderaterna och Socialdemokraterna steg för att återigen medge att det organiserade tiggeriet trots allt existerar, och behöver åtgärdas. Också svensk media har rapporterat i frågan.
DN – ”Tiggare tvingas betala för platser”
SVT – ”Den man och kvinna som i torsdags anhölls tillsammans häktades på fredagen vid Halmstad tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för människohandel kopplat till tiggeri.”

Kalla Fakta i Tv4 har uppmärksammat det organiserade tiggeriet i ett program med titeln ”Slav i Sverige”.
Då och då hörs arga röster som vill hävda att det organiserade tiggeriet inte längre existerar igen. Många har säkert funderat kring hur det kan komma sig att det organiserade tiggeriets vara eller icke vara har blivit så tätt knutet till om Sverigedemokraterna nyligen lyft frågan.
Många kan säkert le i mjugg åt tiggeriförnekarnas krumbukter, men man ska samtidigt inte glömma att under tiden politikerna träter, fortsätter internationella ligor att hänsynslöst utnyttja fattiga människor till tiggeri. Det största sveket är att låtsas som att dessa människor inte finns. I ett dokument kallat ”Fakta om tiggeri” säger polisen följande: ”Erfarenheter från Sverige och andra länder visar att det främst är personer med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar samt barn som löper störst risk att falla offer för människohandel för tiggeriändamål.” Den som vägrar göra någonting åt tiggerifrågan väljer samtidigt att lämna dessa människor åt sitt öde.

I september förra året uppmanade regeringen folk att sluta ge pengar åt tiggare. Enda sättet att höja den romska befolkningens levnadsstandard är genom arbete i deras hemländer. Tiggeriet i Sverige kommer inte långsiktigt att bli någonting annat än en fattigdomsfälla. Regeringen vill därför att färre tiggare ska komma hit. Vi håller med om denna slutsats och tycker att som ett led i detta är en naturlig åtgärd att sluta tillhandahålla attraktiva ytor för att bedriva tiggeri.

Det är inte ovanligt att städer totalförbjuder tiggeriet. Så har skett med framgång i bland annat Haag, Rotterdam, Amsterdam samt Köpenhamn. Kommunfullmäktige i Stockholms stad har beslutat att göra insamling av pengar tillståndspliktigt enligt 14 § i ordningsstadgan. Mycket tyder på att bestämmelsen sällan efterföljs eller beivras.

I Stockholm finns tiggare på det stora flertalet tunnelbane- och pendeltågsstationer. I en undersökning som SvD publicerat uppger 79 % av resenärerna tiggeriet som irriterande.

I Stockholms kollektivtrafik rör sig många människor och där finns många attraktiva ytor för tiggeri. Hänsynslösa människosmugglare utnyttjar fattiga romer att använda dessa ytor för att tigga och tar sedan ut ockerhyra. Genom att tillåta detta tillhandahåller Stockholms läns landsting en stadig och därför viktig inkomstkälla för grova brottslingar och bidrar aktivt till att den internationella organiserade kriminaliteten får fotfäste och kan öka i vårt land.

I ett större perspektiv är det lätt att se hur man försvårar inkluderingen av romer i Rumänien när man låter dem hamna i fattigdomsfällan som utländska tiggare.

Tidigare har man ifrån representanter för landstingsstyrelsen hört invändningar om att ett tiggeriförbud skulle vara ogenomförbart på grund av att det saknar stöd i lag. Detta stämmer inte i sak. Det gick utmärkt att genomföra rökförbud i tunnelbanan. Stockholms stad lyckades göra tiggeri tillståndspliktigt på allmän plats genom att föra in en sådan bestämmelse i ordningsstadgan. Det är möjligt för Stockholms läns landsting att stoppa tiggeriet i sina lokaler.

Mot bakgrund av det ovanstående föreslår vi:
att Landstingsstyrelsen fattar beslut om att inleda en utredning dels om ett totalförbud, dels om att införa tillståndsplikt för pengainsamling inom sina lokaler.

Stockholm den 15 mars 2016

Henrik Vinge
Lotta Nordfeldt
Per Carlberg
Fredrik Lindahl