Moderaternas politiska kopiator är igång igen, Sverigedemokraternas politik blir realitet. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Moderaternas politiska kopiator är igång igen, Sverigedemokraternas politik blir realitet.

För ungefär ett år sedan presenterade Sverigedemokraternas Henrik Vinge sin motion om att införa så kallade taktiska enheter. Förslaget innebar att akutsjukvårdare ska få den utrustning som behövs för att ingripa i en het zon. Att personal bland annat ska bli utrustad med kravallhjälm, skottsäker väst och benskydd för att säkert kunna utföra sitt arbete i en farlig och allt mer vanlig miljö.

Tisdagen den 25 oktober 2016 röstade Moderaterna för att avslå vårt förslag i landstingsstyrelsen, och sedan detsamma i landstingsfullmäktige den 14 februari 2017. Idag är de tillbaka med ”ett eget förslag” som överraskande nog handlar om att ambulansens medarbetare ska få skyddsutrustning. Läs mer här: https://www.svd.se/m-vill-ge-ambulanspersonal-skyddsvastar-…

Svenska Dagbladet påpekar mycket riktigt att detta i grunden är Sverigedemokraternas politik och skriver:
”När Sverigedemokraterna 2016 föreslog en liknande åtgärd sågade landstingsrådsberedningen förslaget… På frågan om varför man nu ändrat sig hänvisar Irene Svenonius till vårdpersonalens oro i samband med terrordådet i Stockholm. ”

Vi ser naturligtvis positivt på att vår politik får genomslag och att personalen förutsättningar förbättras, men det verkar tyvärr krävas en grav tragedi för att Moderaterna ska få upp ögonen och acceptera att vi hade rätt från början.

Tryck här för att se Henrik Vinges anförande