Jäv kan vara bakom försäljning av Berga | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Jäv kan vara bakom försäljning av Berga

Under dagens regionstyrelse beslutas det om en försäljning av Stockholms sista naturbruksskola samt dess tillhörande fastighet, Berga, i Haninge. Sverigedemokraterna i Stockholm hävdar att den aktör som ska säljas till har fått förhandsinformation i strid mot likabehandling och kräver nu full insyn i budgivningen.

– Det är alarmerande när försäljningen av en viktig och uppskattad naturbruksskola är kantad av tveksamheter. Regionmajoriteten har valt att sälja till en aktör som hade ett lägre pris än konkurrenterna, säger Gabriel Kroon (SD), gruppledare i Region Stockholm.

Inför regionstyrelsens sammanträde har flera frågetecken uppstått enligt SD i Stockholm efter att skolkoncernen Jensen larmat om brister. Samtidigt har Dille Gård AB:s förmåga att driva naturbruksskolor ifrågasatts. Utöver full insyn i försäljningen av Berga vill SD även återemittera den.

– Det får inte finnas minsta antydan på korruption eller jäv när det handlar om skattebetalarnas pengar. Region Stockholm ska inte ha fler skumma fastighetsaffärer. Regionen bör vänta med försäljning av naturbruksskolan och ge full transparens om sitt val av aktör, säger Gabriel Kroon (SD).

Berga naturbruksgymnasium.