Interpellation om vad SLL gör för att underlätta för landstingsanställda att ge blod | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Interpellation om vad SLL gör för att underlätta för landstingsanställda att ge blod

Interpellation av Lotta Nordfeldt (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink om vad SLL gör för att uppmuntra landstingsanställda att lämna blod?

Vi sverigedemokrater lägger ett stort värde i att så många medborgare som möjligt värnar om våra gemensamma intressen. Allt enligt devisen ”Gör din plikt – kräv din rätt”. Ett sådant sätt att bidraga är exempelvis att lämna blod för att rädda liv. För att underlätta detta kan företag och organisationer låta sin medarbetare lämna blod på betald arbetstid. Det är glädjande att så många företag har insett detta men tyvärr når landstingets medarbetare inte upp till samma nivåer då det gäller att lämna blod som hos många privata företag.

Nästan två tredjedelar, 65 procent, tycker att arbetsgivare ska tillåta blodgivning på arbetstid. I dag ger endast var femte blodgivare blod på arbetstid, och av dem vet en tredjedel inte ens om deras arbetsgivare tillåter att de besöker Blodcentralen under arbetstid. Det visar en undersökning från Blodcentralen i Stockholms läns landsting.

 

Tid är ofta en kritisk faktor för stressade storstadsbor och vi är övertygade om att fler skulle ge blod om Stockholms läns landsting tillät blodgivning på arbetstid året om. En man kan lämna blod fyra gånger/år och en kvinna tre gånger.

SLL ger inte sina anställda året om möjlighet att lämna blod. Det finns ingen uttalad policy rörande detta.

Stockholms län har cirka 47 000 blodgivare och för att möta behovet behövs cirka 20 000 fler. I Stockholms län finns det fem fasta blodcentraler. Blodbussen stannar på̊ cirka 200 platser i länet.

Hela 91 procent av de företag som tillåter blodgivning under arbetstid uppmuntrar aktivt de anställda att ge blod. Endast tre Stockholmskommuner − Nacka, Norrtälje och Tyresö − uppmuntrar aktivt de anställda att ge blod på̊ arbetstid.

Ingen av kommunerna i Stockholms län har en uttalad eller dokumenterad policy om blodgivning på arbetstid, det har inte Stockholms läns landsting heller.

Det finns fem fasta blodcentraler i Stockholms län samt fem blodbussar som besöker cirka 200 platser. Varje år samlas det in runt 40 000 liter blod från cirka 47 000 blodgivare. Blodcentralen är en del av Stockholms läns landsting.

Varje dag används 100 liter blod i länet vid blödningar vid operationer, olycksfall eller förlossningar eller som del i behandling av svår sjukdom hos såväl nyfödda som till den äldre befolkningen; ändå är bara tre av hundra stockholmare blodgivare. Att låta sina anställda ge blod på arbetstid är ett sätt att bidra till att Stockholm får behålla ett stabilt blodlager.

 

Själva blodgivningen tar ungefär en halvtimme.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga Anna Starbrink följande:

  1. Vad avser Anna Starbrink göra för att underlätta för landstingets medarbetare att ge blod?
  2. Kommer SLL att ta fram en tydlig policy rörande blodgivning på arbetstid året om?
  3. Vad avser Anna Starbrink att vidtaga för åtgärder för att säkerställa att Stockholms läns landsting blir självförsörjande på blod och därmed slippa köpa blod från utlandet?

 

Stockholm 9 mars 2017

 

Lotta Nordfeldt (SD)