Interpellation om skyddsutrustning till ambulanspersonalen | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Interpellation om skyddsutrustning till ambulanspersonalen

Ambulansmän- och kvinnor arbetar i en farlig miljö och upplever många stressande situationer. När det väl gäller förlitar vi oss på att dessa människor vågar, orkar och kan utföra ett av Sveriges viktigaste arbeten. Många av oss har dessa människor att tacka för sina liv.

De senaste åren har tillvaron hårdnat och vi har nåtts av rapporter om en kraftigt försämrad arbetsmiljö. I vissa stadsdelar tvingas ambulanser poliseskort innan de kan ta sig fram till en utryckningsplats.

Ambulansförbundets dåvarande ordförande Henrik Johansson har sagt följande till tidningen Dagens Medicin.

Nu har det varit så många incidenter. Det har varit allt från skjutningar till folk med machete och folk som slår sönder ambulanser eller försöker att ge sig på ambulanspersonal.”[1]

Till Aftonbladet har han sagt följande:

Det handlar om ambulanspersonal som blivit beskjutna, personal som blivit jagade med kniv och yxa. Vi ser också en oroande tendens att många kollegor som utsätts för hot och våld inte vill vittna inför domstol.”[2]

För de flesta svenskar är det omöjligt att förstå varför man skulle vilja skada ambulanspersonal eller försvåra deras arbete. Fenomenet är koncentrerat till de allra mest invandrartäta förorterna.

Det finns starka skäl att vara kritisk mot de riksdagspolitiker som ansvarslöst låtit det mångkulturella projektet pågå år efter år. Kommuner och landsting har begränsade möjligheter att reda ut dess negativa följdverkningar. I väntan på nationella åtgärder behöver Stockholms läns landsting i vart fall på kort sikt se till att alla invånare, svenskar såväl som invandrare, får den vård de behöver. Vi måste också så långt det är möjligt med de medel som står oss till buds värna säkerheten för de som arbetar inom ambulanssjukvården.

Sverigedemokraterna har därför sedan tidigare föreslagit att frågan om skyddsutrustning för ambulanspersonalen ska utredas.

Under våren har bland annat Svenska Dagbladet rapporterat om att numera förespråkar även Moderaterna ett sådant förslag.[3] Enligt uppgifter i samma artikel har landstingsdirektören fått ett uppdrag med anledning av detta. Även Socialdemokraterna och Centerpartiet uppges vara positiva.[4]

 

Med bakgrund i ovan nämnda vill jag därför fråga berört landstingsråd följande:

Hur är processen kring förslaget om skyddsutrustning tänkt se ut?

Hur är uppdraget till landstingsdirektören utformat?

Vilka åtgärder är planerade?

 

Henrik Vinge

Sverigedemokraterna

[1] https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2014/11/11/ambulansfack-vill-ha-militarutrustning/
[2] https://www.aftonbladet.se/nyheter/krim/plus/article22192052.ab
[3] https://www.svd.se/m-vill-ge-ambulanspersonal-skyddsvastar-och-kameror
[4] https://www.svd.se/s-kan-stodja-forslag-om-skyddsvastar-i-ambulanser