Interpellation om säkerheten inom biljettkontrollverksamheten | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Interpellation om säkerheten inom biljettkontrollverksamheten

SL har utökat och kommer fortsätta att utöka antalet biljettkontrollanter inom kollektivtrafiken, detta ser Sverigedemokraterna som mycket positivt och de utökade biljettkontrollerna har visats sig ge betydande effekt i de områdena där de har implementerats.

Ett problem som har uppstått är dock att biljettkontrollanter blir utsatta för hot och våld, i synnerhet över röda linjen. Detta har resulterat i att polisens närvaro har blivit nödvändig för att återuppta biljettkontrollerna, något som trafikförvaltningen känner till och som även har uppmärksammats i lokal media.

Det är glädjande att man nyttjar polisens stöd istället för att överge vissa områden till de grovt kriminella individerna, men det är på lång sikt inte rimligt att SL:s personal ska behöva polisens insatser för att utföra sitt vardagliga arbete. Sverigedemokraterna ser naturligtvis väldigt positivt på faktumet att polisen nu lyckas gripa illegala invandrare inom Stockholms län i och med sin närvaro inom kollektivtrafiken men däremot anser vi inte att detta ska behöva möjliggöras med biljettkontrollanternas otrygghet som anledning.

Med anledning av ovanstående ställer jag följande fråga till berört landstingsråd:

Har Stockholms läns landsting en handlingsplan för att långsiktigt försäkra god arbetsmiljö och säkerhet för personal som verkar för SL?

 

Per Carlberg

Sverigedemokraterna