Interpellation av Ulf Landström angående säkerheten för ståendes busspassagerare. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Interpellation av Ulf Landström angående säkerheten för ståendes busspassagerare.

Interpellation av Ulf Landström (SD) till Kristoffer Tamsons (M) om säkerhet och risker för stående busspassagerare.

 

Numera gäller att alla bilpassagerare enligt lag ska ha säkerhetsbälte. Även en del bussar har numer säkerhetsbälte. Vissa förare uppmanar sina passagerare att använda dessa.

När det gäller ståendes busspassagerare förefaller det tekniskt sett svårt att ordna skydd. Därför vill jag ställa följande fråga för att få ett grepp om vilka risker dessa utsätts för.

-Finns det några studier eller liknande när det gäller riskerna för stående busspassagerare och vilket är det förväntade skadeutfallet om en buss kör av motorvägen 90 km/h bland stående busspassagerare?
-Vilken policy gäller idag för SL:s bussar för stående passagerare samt hur är försäkringsskyddet utformat dessa?
-Vilka åtgärder är Alliansen beredda att vidta för att höja säkerheten för de stående busspassagerarna?

Ulf Landström

Landstingsledamot Stockholms läns landsting

Stockholm den 2015-02-25