Interpellation av Per Carlberg (SD) till Forsknings- och personallandstingsråd Peter Carpelan angående Berga naturbruksgymnasium. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Interpellation av Per Carlberg (SD) till Forsknings- och personallandstingsråd Peter Carpelan angående Berga naturbruksgymnasium.

Interpellation av Per Carlberg (SD) till Forsknings- och personallandstingsråd Peter Carpelan angående Berga naturbruksgymnasium.

Efter att vi sverigedemokrater gjort ett verksamhetsbesök på Berga naturbruksgymnasium d. 30 mars i år, så kom vi hem med en hel del tankar och frågor kring hur vi kan bevara, utveckla och förbättra gymnasiet. Vi kunde på plats se vilket fantastiskt arbete som bedrivs på BNG, men vi kunde också se de problem som verksamheten står inför.

En ladugård från sent 1800-tal som sedan en tid tillbaka är svårt drabbat av svartmögel. För att kunna vistas där så måste det högtryckspolas med jämna mellanrum för att få bort det värsta av möglet. Personal som anställs av skolan för att arbeta i ladugården avslutar ofta sin anställning inom ett år på skolan på grund av den omoderna miljön och möglet.

Vidare så finns ytterligare upprustningsbehov, såsom rundbaneslingan för travskolan vilket är ett måste då den används i utbildningssyfte dagligen men i sitt nuvarande skick dessvärre ej går att använda sig av under regniga dagar.

Vi sverigedemokrater tycker att naturbruksgymnasiet är värt att bevara och pengar som saknas för detta bör tilldelas denna verksamhet och att landstinget satsar fullt ut på Berga. För att skolan ska gå runt på skolpengar behövs ett elevunderlag på 200 ungdomar.

På Berga naturbruksgymnasium utbildas nästa generation lantbrukare för Stockholms län, som i dagens globaliserade samhälle måste ses som en ovärderlig tillgång. Om skolan och elevernas kunskap tas tillvara så visar vi samtidigt att vi på fullt allvar satsar på närodlat och närproducerat i landstingets regi. Berga är framtiden för Stockholmsregionen.

Med anledningen av detta frågar jag därför Peter Carpelan:

  • Kommer du skynda på processen för att tillskjuta medel för att bygga en ny ladugård och på så vis se till att skolans kärnverksamhet kan fortsätta bedrivas? Läget är minst sagt akut.
  • Kommer du se över möjligheten att låta något annat bolag än Locum bygga ladugården, då bolaget saknar adekvat kunskap att bygga denna typ av lantbruksbyggnader?
  • Har du för avsikt att se över de övriga anläggningarna som också är i behov av renoveringar/upprustningar t.ex. travskolans rundbana som inte går att använda i regn?

 

Stockholm 7 maj 2015

Per Carlberg