Interpellation av Per Carlberg ( SD ) om nolltolerans gentemot oskuldskontroller | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Interpellation av Per Carlberg ( SD ) om nolltolerans gentemot oskuldskontroller

Interpellation av Per Carlberg ( SD ) om nolltolerans gentemot oskuldskontroller

Det har framkommit att det utförs så kallade oskuldskontroller på unga kvinnor mot deras vilja och i vissa fall verkar det även vara barn som blivit utsatta för detta.

Att bli utsatt för en gynekologisk undersökning mot sin vilja är ett övergrepp som kan jämställas med tortyr eller våldtäkt. Det är en oerhörd kränkning mot kvinnan, och de som blivit utsatta beskriver det just som en våldtäkt eller tortyr. Human Rights Watch fördömer dessa övergrepp och menar att det är ett brott mot grundläggande mänskliga rättigheter och även ett brott mot FN:s kvinnokonvention samt brott mot FN:s barnkonvention.

Sverige har haft en ledande roll i kampen för kvinnors rättigheter och att dessa oskuldskontroller nu sker i vårt land ser vi med stor oro på. Att det sker på verksamheter som finansieras av Stockholms läns landsting gör att vi politiker måste agera. Det går inte att rättfärdiga dessa övergrepp med att skylla på kulturella traditioner. Dessutom säger den moderna vetenskapen att det inte går att se om en kvinna är oskuld eller ej.

Det är glädjande att se att Ella Bohlin samt Anna Starbrink tar denna fråga på stort allvar men vi vill ändå passa på att ställa följande frågor till berörd/berörda landstingsråd:
– vilka åtgärder kommer Stockholms läns landsting vidta för att förhindra att sådana här kränkande övergrepp sker igen?
– om det trots allt sker igen kommer Stockholms läns landsting då att överväga att bryta kontraktet med vårdgivaren om denna är en privat aktör?
– på vilket sätt kommer Stockholms läns landsting följa upp och erbjuda stöd till de flickor /unga kvinnor som utsatts för dessa övergrepp?

Stockholm den 9 oktober 2015
Per Carlberg