Interpellation av Lotta Nordfeldt (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink om patienter som förväntar sig religiösa och/eller kulturella särkrav på professionen i Stockholms läns landsting. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Interpellation av Lotta Nordfeldt (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink om patienter som förväntar sig religiösa och/eller kulturella särkrav på professionen i Stockholms läns landsting.

Interpellation av Lotta Nordfeldt (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink om patienter som förväntar sig religiösa och/eller kulturella särkrav på professionen i Stockholms läns landsting.

På grund av kön blir flera vårdanställda bemötta på ett ytterst icke respektfullt sätt från patienter med hänvisning till sin religion och/eller kulturella bakgrund. Det kan vara alltifrån att patienter utvisa kvinnor eller män ur rummet, till att de kräver långarmad klädsel på personalen. Man hänvisar även till sin tro då man vägrar att dela rum eller efterbehandlingsrum med det motsatta könet.

Det är hög tid att stå upp för våra demokratiska värderingar och jämställdhet samt vår svenska kultur i mötet med människor med bakgrund från andra delar av världen. Detta innebär att sjukvårdspersonal ska visa patienter och närstående respekt. I lika hög grad gäller det omvända att patienter och närstående ska visa respekt gentemot personalen inom vården. Hälso- och sjukvårdslagen samt patientlagen kräver att alla ska behandlas med respekt. Vidare slår HSL (1982:763) fast att man kan ha önskemål om vården, men inte krav av diskriminerande karaktär så som könstillhörighet, etniska ursprung, trosbekännelse eller liknande.

Så länge man väljer att ta del av den offentligt finansierade vården måste man acceptera att läkaren inte alltid kan vara en medelålders man utan i nästan häften av fallen kan vara en kvinna.

Att fritt få praktisera sin religion ska på inga sätt få inskränka på andra människors lika rätt inför lagen eller rätten till jämlik och jämställd behandling.

Med den bakgrunden vill jag därför fråga Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink följande:

  • tillmötesgår Stockholms läns landsting vårdtagares krav på specifikt kön, klädsel, med hänvisning till religion eller kultur?
  • om Stockholms läns landsting tillmötesgår sådana krav som ovan nämnts, står då vårdgivaren för samtliga merkostnader i samband med vårdtillfället?
  • Om Stockholms läns landsting INTE tillmötesgår krav på kön och klädsel med hänvisning till sin religion eller kultur; hur säkerställer då SLL att dessa situationer inte uppstår?

 

Stockholm den 11 maj 2015

Lotta Nordfeldt