Interpellation av Henrik Vinge (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) om hennes påstående att invandringen är ekonomiskt lönsam för Stockholms läns landsting. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Interpellation av Henrik Vinge (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) om hennes påstående att invandringen är ekonomiskt lönsam för Stockholms läns landsting.

Interpellation av Henrik Vinge (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink om hennes påstående att invandringen är ekonomiskt lönsam för Stockholms läns landsting.

Inom sjukvården i Stockholms läns landsting arbetar många fantastiska människor, invandrare och svenskar som varje dag anstränger sig för att vi som bor här ska kunna få hjälp, vård och stöd när vi blir sjuka. Vi känner tacksamhet och respekt inför dessa människor.

Den 20 maj 2014 publicerade hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink ett blogginlägg[1] där hon påstår att invandringen har varit ekonomiskt gynnsam för vården i Stockholms läns landsting. I inlägget återfinns bland annat följande passage: ”Ibland påstås det att vi inte har råd att ta emot flyktingar och invandrare. Jag skulle vilja säga tvärtom. Vi har inte råd att sluta oss mot omvärlden.”

De senaste decenniernas mycket omfattande invandring har inneburit oerhörda påfrestningar för det svenska samhället. Som enskild satsning utgör den en kostnad som saknar motstycke. Trycket på välfärdsutövare och myndigheter är i många fall ohållbart. I samband med flyktingkrisen har framträtt en tydlig riksdagsmajoritet som oroar sig bland annat för detta och som en följd av delvis nya insikter verkar för att kraftigt minska antalet invandrare till Sverige.

Mot bakgrund av allt detta framstår Anna Starbrinks uttalande som sensationellt.

I samband med att hon beskrev massinvandringen som ekonomiskt lönsam framförde hälso- och sjukvårdslandstingsrådet uppgifter om att 25 % av de anställda inom sjukvården i Stockholms läns landsting har utländsk bakgrund. I blogginlägget leds man till att uppfatta detta som faktorn bakom det påstådda ekonomiska överskottet. Om siffran 25 % är korrekt tyder den emellertid på en tydlig underrepresentation emedan 35 % av personer i arbetsför ålder bosatta i Stockholms län enligt Statistiska centralbyrån har utländsk bakgrund.

Färre än 6 av 10 utlandsfödda förvärvsarbetar. De som gör det har i genomsnitt drygt 40 % lägre inkomster än svenskfödda. Forskning pekar mot att den invandrade delen av befolkningen har för låg skattekraft för att bära de egna kostnaderna.[2]

Jag vill be hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink redogöra för vilket underlag hon har för sitt påstående att vården i Stockholms läns landsting har gynnats ekonomiskt av invandringen till Sverige.

Stockholm 16 februari 2016

Henrik Vinge

[1] http://annastarbrink.se/utan-invandrare-stannar-varden-2/
[2] http://www.tino.us/2014/08/invandrares-inkomster-fran-arbete-och-foretagande-ar-41-procent-lagre-an-infoddas/