Interpellation angående diabetesvård | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Interpellation angående diabetesvård

Diabetes är en av våra större folksjukdomar. En vanlig uppskattning, enligt olika studier de senaste tio åren, är att 4 % av den svenska befolkningen har diabetes. I Stockholms län har cirka 6 % av den vuxna befolkningen diabetes.  Sjukdomen ökar och mest är det typ 2-diabetes, även kallad åldersdiabetes som ökar kraftigt, men även typ 1-diabetes ökar. Enligt de senaste uppgifterna från Nationella Diabetesregistret finns det 427 328 personer med diabetes i Sverige. Cirka 85-90 % av de som har diabetes har typ 2-diabetes vilket gör den till den vanligaste diabetessjukdomen i Sverige.

Risken att insjukna i typ 2-diabetes ökar vid inflyttning från ett annat land och inflyttade personer insjuknar dessutom ofta tidigare än svenskfödda enligt Svenska Diabetesförbundet.

Det är oerhört viktigt att komma in tidigt med bra behandling avseende alla riskfaktorer. Riktlinjerna förordar intensivbehandling av HbA1c från sjukdomsdebuten av diabetes typ 2 – framförallt hos patienter utan känd hjärtkärlsjukdom – eftersom det minskar risken för framtida komplikationer på såväl mikro- som makronivå.

Att lära sig sköta sin sjukdom är A och O för att slippa följdsjukdomar som både är kostsamma för sjukvården, och plågsamma för den drabbade (bensår, amputation, förlorad syn, njursvikt, stroke, kärlsjukdom mm.)

Tidigare kunde typ 2-diabetiker gå på dagvård på både SÖS och Danderyd samt Karolinska. Numera har de styrande i SLL stängt dagvården på SÖS och Danderyd. Nydiagnostiserade typ 2-diabetiker förväntas erbjudas vård i primärvården. Det gäller 20 000 nyupptäckta diabetiker/år men i primärvården finns sällan eller aldrig dagvård eller garanterad specialistkunskap kring diabetes.

Patienter med nyupptäckt typ 2-diabetes inom SLL vittnar om att de fått vänta upp emot ett år innan de fått träffa en diabetes läkare.

Med bakgrund i ovanstående vill jag därför fråga berört landstingsråd:

Varför stänger ni ner fungerande diabetesdagvård innan primärvården mobiliserat motsvarande omhändertagande?

Kan man som diabetiker vara säker på att bli behandlad av diabeteskunnig läkare och eller diabetessjuksköterska?

Kommer SLL ge resurser så att diabetes typ 2-patienter kan lära sig att hantera sin sjukdom för att slippa följdsjukdomar?

 

Lotta Nordfeldt

Sverigedemokraterna