Interpellation angående det eskalerande våldet i länet och på landstingets arbetsplatser. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Interpellation angående det eskalerande våldet i länet och på landstingets arbetsplatser.

Det råder nya bistra tider i Sverige med skjutningar, attacker på blåljuspersonal och kriminella som stormar akutmottagningarnas väntrum med mera. Det här var någonting otänkbart för bara några år sedan. Nu 2017 är det en realitet. Forskare pekar på att våldet i Sverige, vad gäller skjutningar och granatattacker, nu ligger på samma nivå som Mexico.

Vi känner tyvärr igen mönstret. Det som sker i Stockholm idag har redan skett i Malmö igår. I Malmö har man sedan en tid tillbaka rutiner i samband med skjutningar. Där spärrar polisen av området kring akutmottagningen vid MAS när någon blivit skjuten, just för att den skjutnes vänner och familj inte ska kunna ta över akutmottagningens väntrum och skrämma de patienter och den personal som finns där.

I vårt län har situationen på sistone eskalerat och var tionde anställd på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna vittnar om våld och hot på arbetsplatsen. Detta är naturligtvis totalt oacceptabelt.

Trots alla rapporter om hur våldet och hoten mer och mer tar sig in på våra akutmottagningar och även drabbar ambulanspersonal ute på fältet, ägnar sig vissa åt relativisering och försöker påskina att situationen inte är så allvarlig. För den som jobbar i de utsatta arbetsmiljöerna ter sig sådana resonemang som direkt hånfulla och verklighetsfrånvända.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga forsknings- och personallandstingsrådet följande:

  1. Vad kommer landstinget att göra för att säkerställa tryggheten för personalen och patienterna på akutmottagningarnas väntrum?
  2. Har landstinget en dialog med regeringen om den ohållbara situationen, där kriminella brer ut sig och förstör för skötsamma medborgare och landstingspersonal?
  3. Har SLL besökt Malmö och MAS för att se över deras rutiner vid skjutningar?
  4. Kan SLL garantera säkerheten för patienter och personal på länets akutmottagningar?

 

Per Carlberg

Sverigedemokraterna