Inför kravallutrustad ambulans i utsatta områden | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Inför kravallutrustad ambulans i utsatta områden

I Stockholm utsätts ambulanspersonal i högre grad för hot och våld under utryckning. Sverigedemokraterna i regionen vill att ambulanspersonal förses med kravallutrustning i en specialutrustad ambulans som kallas för taktisk enhet.

 

– Vi vill införa taktiska ambulansenheter, alltså kravallutrustade ambulansfordon och specialutbildad personal som ska tjänstgöra under särskilt farliga uppdrag i utsatta områden, säger Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna Region Stockholm.

 

I sin skuggbudget för år 2022 föreslår Sverigedemokraterna i Region Stockholm att ambulansoperatörerna förses med specialutrustade ambulanser under namnet taktiska enheter, som partiet menar har efterfrågats länge av ambulanspersonalen. De taktiska enheterna ska genomföra gemensamma övningar med polisen om arbete i farlig miljö och ambulanspersonalen ska ha genomgått självförsvars- och självskyddsutbildning och vara kravallutrustade.

I kravallutrustningen för ambulanspersonal i taktiska enheter ingår kravallhjälm, skottsäker väst, benskydd och hölsterförpackning.

– De ambulansoperatörer vi samtalat med har varit positiva till förslaget och menar att personal som rycker ut till utsatta områden eller adresser behöver säkerhetsutrustning. Oförberedd och otillräckligt utrustad personal riskerar att överrumplas av gängvåldet. Blåljuspersonalens utsatthet förvärras i samband med det eskalerande våldet och då måste tryggheten på arbetet stärkas, säger Gabriel Kroon (SD).

Gabriel Kroon (SD). Gruppledare i Region Stockholm.