Fråga om säkerheten på de äldre tunnelbanevagnarna. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Fråga om säkerheten på de äldre tunnelbanevagnarna.

Fråga av Per Carlberg (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) angående säkerheten ut på de äldre tunnelbanevagnarna.

Den senaste tiden då jag åkt tunnelbana med de äldre tunnelbanevagnarna så har jag kunnat observera att dörrarna slagit igen direkt utan den fördröjning som bör vara. En säkerhetsaspekt avseende dörrarna, är som jag förstått det, att dessa nästan ska slå igen men lämna ett mellanrum för att sedan stängas helt. Det har tyvärr inte varit fallet då jag åkt med de äldre vagnarna på senare tid utan här går dörrarna igen som en tvärgående giljotin med gummi i ändarna.

Med anledning av ovanstående frågar jag därför Kristoffer Tamsons:
Anser trafiklandstingsrådet att säkerheten på de äldre tunnelbanevagnarna är tillfredställande vad gäller tunnelbanans dörrar?

 

Stockholm 13 december 2016

Per Carlberg