Fråga till Anna Starbrink angående hennes påstående om registrering vid länets vårdinrättningar. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Fråga till Anna Starbrink angående hennes påstående om registrering vid länets vårdinrättningar.

Fråga av Dan Kareliusson (SD) till hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L) angående hennes påstående om registrering vid länets vårdinrättningar.

I tidningen Dagens Nyheter d. 11 januari fick jag tillfälle att svara på frågan ”Så vill politikerna lösa sjukhuskrisen”. Jag uttalade då att en av flera anledningar kan vara att många besökare i första hand borde ha sökt sig till närakuten eller vårdcentral samt att ytterligare en annan anledning kan vara den stora befolkningsökningen. Vidare påtalade jag att invandrare behöver tolkservice vilket kan ha en fördröjande effekt för andra besökare. Det behövs också numera ordningsvakter i allt större utsträckning på våra sjukhus vilket visar på problem med vissa besökare.

I samband med en fördjupning om frågan om sjukhuskrisen i Dagens Nyheter d. 13 januari använde jag ordet ”bevakning” för att påpeka att vi får information av anställda partimedlemmar samt sympatisörer hur de uppfattar arbetsvillkoren och situationen vid sjukhus och akutmottagningar. Jag erkänner att det var ett olyckligt ordval och jag borde använt mig av ordet information istället.

Hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink hade stort behov av att utveckla sin uppfattning av vad som menades med ”bevakning”. Enligt hälso- och sjukvårdslandstingsrådet fanns det i stort sett ingen gräns för vad det kunde betyda. Hon påstod att det var oetiskt och att vi sverigedemokrater ägnade oss åt registrering av etnisk bakgrund, liknande romregistret och att detta i sin förlängning innebar att vi inte vill ge invandrare vård.

Med anledning av ovanstående frågar jag därför Anna Starbrink:

Anser hälso- och sjukvårdslandstingsrådet att hon fått belägg för sina påståenden om att sverigedemokrater registrerar besökare på länets vårdinrättningar?

Stockholm 14 februari 2017

 

Dan Kareliusson