Fråga om kompetensförsörjning av busschaufförer inom Stockholms läns landsting. | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Fråga om kompetensförsörjning av busschaufförer inom Stockholms läns landsting.

Kollektivtrafiken är en essentiell del i en fungerande region och bussen spelar i sin tur en nyckelroll i en fungerande kollektivtrafik. Dessvärre har det rått stor brist på busschaufförer runt om i landet och inte minst har Stockholm haft svårigheter med personalrekryteringen.

Med anledning av det ovanstående vill jag därför fråga berört landstingsråd följande:

Har landstinget en konkret plan för att säkra kompetensförsörjningen av busschaufförer inom Stockholms läns landsting?

 

Per Carlberg

Sverigedemokraterna