Fråga av Ulf Landström (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): om planka.nu olaglig försäkringsverksamhet | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Fråga av Ulf Landström (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): om planka.nu olaglig försäkringsverksamhet

Stockholms Läns Landsting
Enkel fråga 2016-09-13 

Fråga av Ulf Landström (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

Planka.nu bedriver en aktiv kamp mot SL till förargelse för solidariska och betalande resenärer.

Med bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga trafiklandstingsrådet Tamsons om frågan har prövats ifall planka.nu bedriver olaglig försäkringsverksamhet och om deras uppmaningar till allmänheten att inte betala för biljetter är lagliga?