Fråga av Ulf Landström (SD) till miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd Gustav Hemming (C): Planeringsinstrument för att förbättra situationen i utanförskapsområden | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Fråga av Ulf Landström (SD) till miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd Gustav Hemming (C): Planeringsinstrument för att förbättra situationen i utanförskapsområden

Stockholms Läns Landsting                                    

Enkel fråga 2016-09-13

 

Fråga av Ulf Landström (SD) till miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsråd Gustav Hemming (C):

Vid landstingsfullmäktige 17 maj diskuterades hur landstinget påverkades av invandring och integration. Inom Stockholms län finns ett antal utanförskapsområden, dvs områden med problem i form av arbetslöshet och sociala problem.

Landstinget förfogar över ett antal planeringsinstrument t.ex. RUFS och trafikplanering.

Med bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga miljö-, skärgårds- och regionplanelandstingsrådet Gustav Hemming om landstinget kan utnyttja sina planeringsinstrument för att förbättra situationen för utanförskapsområden?