Fråga av Rickard Wall (SD) till Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Fråga av Rickard Wall (SD) till Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M)

Fråga 2015-10-20

Fråga av Rickard Wall (SD) till Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

Anser Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons att den planerade Gula linjen även efter att man nu lutar åt att förlänga den Blå linjen från Fridhemsplan med en gren söderut under Mälaren fortfarande är ett aktuellt tunnelbaneprojekt?

Bakgrund:

Sedan ett antal år tillbaka har man stött och blött frågan om hur de framväxande Haga- och Arenastäderna ska kollektivtrafikförsörjas. Så småningom beslöts man sig för tunnelbana – en linje som kom betecknas gul. Därefter kom frågan om hur Gula linjens station vid Odenplan skulle anläggas – eller närmare bestämt på vilket djup den skulle ligga. En Gul linje som ansluter till befintlig T-banestation är betydligt mindre kostnadskrävande jämfört med en som går djupare. En djupare station möjliggör en ev framtida fortsättning av linjen söderut vilket inte en grundare gör. För en tid sedan presenterade Jons Eliasson vid CTS på KTH ett förslag om att låta tunnelbanesträckningen söderut under Mälaren gå som en gren ut från Blå linje vid Fridhemsplan:

http://www.svd.se/forslag-ny-t-banelinje-till-alvsjo

Detta förslag fick enligt massmedia ett övervägande positivt mottagande från ledande politiker i Stockholm – däribland Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons. Eliassons studie och beräkningar är emellertid är en partiell analys som inte tar hänsyn till effekterna för Gula linjen av att bygga ut Blå linje på föreslaget sätt – en form av suboptimering således. Vid en generell analys hamnar snart frågan på bordet: ”Är Gul linje överhuvudtaget motiverad under de nya förutsättningarna?”.