Fråga av Per Carlberg (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M): | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Fråga av Per Carlberg (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

Fråga av Per Carlberg (SD) till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M):

Jag ställer en enkel fråga angående SLs agerande i samband med den så kallade tiggerikampanjen på Östermalmstorgs T-banestation till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons.

En kampanj från Sverigedemokraterna Stockholms stad var godkänd av SL eftersom inget brottsligt eller lagvidrigt fanns i kampanjen. SL valde trots det att i förtid avsluta kampanjen. Detta efter att aggressiva och störande element vandaliserat och satt skräck i en hel stadsdel.

Sverigedemokrater reagerar kraftigt på den ursprungliga motiveringen om varför den togs ner. SL menade att de som vandaliserar och förstör kan göra sig illa. Vi har sedan sett en reviderad förklaring till den förtida nerplockningen av reklamen.

Med anledning av ovanstående frågar jag Kristoffer Tamsons:

är det så att SL fortsättningsvis kommer värna ligister genom att inte godkänna, alternativt ta bort, reklam där uppenbar risk finns för våldsverkare och vandaler att skada sig och därigenom vika sig för hot?

Stockholm 10 september 2015

Per Carlberg