Fråga av Lotta Nordfeldt till Anna Starbrink ang. biblars bortplockande på sjukhus | Sverigedemokraterna Region Stockholm

Fråga av Lotta Nordfeldt till Anna Starbrink ang. biblars bortplockande på sjukhus

Stockholms Läns Landsting                                     Enkel fråga 2016-11-15

 

Fråga av Lotta Nordfeldt (SD) till Hälso- och sjukvårdslandstingsråd Anna Starbrink (L):

Under -80 och -90 talet fanns det oftast biblar att tillgå på vårdavdelningar, vid sängplatsen i nattduksbordet samt i väntrum på Stockholms läns landstings sjukhus.
För många människor som befinner sig i kris och sorg på grund av egen eller anhörigs sjukdom så har bibeln haft en viktig funktion. Även den som vanligen inte ber kanske gör det inför en riskfylld operation. Vi sverigedemokrater har mottagit samtal och mail från patienter som vittnat om att det inte längre finns biblar utlagda och att det inte ens gått att få vid förfrågan.

Med anledning av ovanstående frågar jag Anna Starbrink:

Stämmer det som patienter och anhöriga vittnat om att bibeln inte längre (som tidigare) finns tillgänglig i väntrum och på vårdavdelningar?

 

Stockholm 15 november 2016

 

Lotta Nordfeldt